👈 فروشگاه فایل 👉

انسان طبیعت معماری( نازنین گل پرور)

ارتباط با ما

... دانلود ...

انسان طبیعت معماری( نازنین گل پرور)

امروزه جلب توجه آدميان به سوي مسا يلي وراي زندگي روزمره و خارج نمودن آن ها

از چهارچوب غيرقابل تغيير زندگي ماشيني خود و كشاندن آن ها به سوي دنيايي به ظاهر جديد و

در عين حال آشنا كه الفباي آن را عوامل طبيعت و بستر آن را جهان هستي تشكيل ميدهند، كاري

بس دشوار است . هر روز بر طبق دستورالعمل و قراردادي نانوشته و نامرئي، مراحلي را طي مي كنيم

كه خود نيز به درستي، معناي واقعي منظور نظر خويش را از انجام اين اعمال نمي دانيم.

براي رسيدن به آرامش و ثبات گام برمي داريم اما به راحتي از كنار آن مي گذريم، بدون

آن كه كوچك ترين توجهي به آن داشته باشيم . بعد از گذشت فرسنگ ها از آن، باز مي گرديم و

از دور با نگاه حسرت بار، آن را به عنوان مقصدي دست نايافتني و آرزويي محال، تماشا مي كنيم و

دوباره مسير آمده را باز مي گرديم و در راستاي رسيدن به همان نقطه گام برمي داريم و به همين

منوال ...، سال هاي سال است كه در اين مسير تكراري سرگردان و حيرانيم، غافل از آن كه آرامش

و ثبات در طي مسير، همواره در كنار ما بوده و هست و ما در حقيقت در بستر آن گام برم يداريم.

اين بستر همان طبيعت است و آرامش و ثبات چيزي نيست به جز برقراري تعادل و ارتباط

متقابل ميان زندگي و جهان هستي.

👇محصولات تصادفی👇

لایه های شیپ فایل زمین شناسی زنجان پاورپوینت در مورد:سخت افزار کامپیوتر تحقیق معرفی سیستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (اچ آ سی سی پی ) 11ص پاورپوینت در مورد نحوه صحیح ارسال نمونه های پاتولوژی دانلود پاورپوینت الگوهای متقارن