👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت در مورد:علائم بيماری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت در مورد:علائم بيماری

علائم بيماری

1- اولین شکایت بیمار احساس پری وغرغرشکم است وسپس اسهال آبکی شبیه آب برنج - بی بو بادفعات اجابت مزاج غیر قابل شمارش (خیلی زیاد )

2- نبودن دل درد ودل پیچه

3- استفراغ بدون حالت تهوع قبلی

4- گرفتگی عضلات پشت ساق پا

5- عطش فراوان

6- فقدان تب

7- فقدان خون در مدفوع

حوه سرايت بيماری وبا چگونه است؟

آب آلوده به مدفوع

آشامیدنیها ومواد غذایی آلوده –سبزی ومیوه هایی که با آب آلوده شسته شده اندو آلودگی غذاهاهای پخته شده بع از تهیه.

تماس مستقیم دست با ترشحات اسهال بیمار وبایی.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پنجره ای به روشنایی درس سوم دین و زندگی 1 پایه دهم پاورپوینت ترماتودهای ریوی تاریخ شاهنشاهی پهلوی در ایران دانلود پاورپوینت سکونتگاه های ایران درس نهم جغرافیای ایران پایه دهم پاورپوینت زخم ها