👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رایگان کتاب جنگل واژگون با فرمت pdf

معرفی کتاب:(جنگل واژگون)

(جنگل واژگون)آانچه درر پی می‌آاید، گززیده‌ی یااددااشت‌هاای روزانه‌اای‌ست به‌تااریخ ۳۱ دساامبر ۱۹۱۷. ااین یاددااشت‌هاا درر شورویویِ لاانگ‌آایلند، به‌قلم دخترربچه‌اای به‌ناام کورین فون نوردهوفِن تاألیف شده ااست. کوررین دختررِ ساارا کیس مونتروس فون نوردهوفِن ــ واارثِ ساز و بررگ اارتوپدیِ مونتروس ــ بود که درر ۱۹۱۵ خودکشی کررد. پدررِ کورین، باارون اوتو فون نورردهوفِن، هنوزز زنده بود، یاا دست‌کم پاایین نقاابِ خااکستریِ تبعید هنوزز نفس می‌کشید. کوررین ااین فصل ااز یادداشت هاای روزاانه‌اش راا درر شبِ پیش ااز یاازدهمین ساالگردِ تولدش شروع کررد.(جنگل واژگون)

مولف:جی دی سلینجر

مترجم:بابک تبرایی ، سحر ساعی

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پروتئین نمونه سوال ریاضی هفتم نوبت دوم دانلود پاورپوینت پر پرواز درس دوم دین و زندگی 1 پایه دهم پاورپوینت در مورد سیگار دروازه ورود به اعتیاد دانلود پاورپوینت ریاضی سوم تقسیم