👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق پرورش تیلاپیا

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق پرورش تیلاپیا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏2

‏پرورش تیلاپیا

‏شناسایی‏

‏تیلاپیا عضو خانواده cichlidae‏ بوده و دارای مشخصه های زیر می باشد.:‏

‏- باله پشتی بلند دارند.

- باله ها خارهای تیز داند.

- باله سینه ای و لگن نزدیک به سر هستند.

تیلاپیاها بومی آفریقا و خاورمیانه می باشند. آنها اصولا از طریق معرفی برای پرورش مصنوعی در نقاط مختلف پراکنده شده اند و اخیرا در همه قاره های گرمسیری یافت می شوند. امروزه تیلاپیا به یکی از مشهورترین ماهیان برای پرورش در سراسر دنیا تبدیل شده و در آفریقا، اروپا، سراسر اقیانوس آرام، چین، اسرائیل، آمریکا و دریای کرائیب پرورش می یابد. ‏

‏رده بندی‏

تا اواخر سال 1970 تمامی تیلاپیاها فقط در یک جنس (دسته) به نام Tilapia‏ طبقه بندی می شوند. اما اخیرا بیشتر زیست شناسان بر طبق رفتار تخم ریزی آنها را در سه دسته Tilapia‏، Saratherodon‏ و Oreochromis‏ طبقه بندی کرده اند.

گونه های تیلاپیا در کف بستر استخر لانه سازی کرده و از تخم و بچه هایشان در لانه ها مواظبت می کنند. آنها دارای اندامهای درشت و خارهای آبششی کمی بوده و اصولا علفخوار و میکروفیتوپلانکتون خوار هستند. از جمله Tilapia zilli‏، Tilapia rendalli‏ گونه های Sarotherodon‏ تخم ها و لاروهای خود را در دهان تیلاپیای نر گذاشته و نگهداری می کنند. آنها دندانهای ریز و خارهای زیادی داشته و همه چیز خوار هستند. از جمله sarotherodon galilaeus‏.

جنس oreochromis‏ بهترین گونه ها را برای آبزی پروری شامل می شوند. آنها عادات غذایی مشابه به گونه های sarotherodon‏ دارند. تخم ها و بچه ماهیان انگشت قد این جسن در داخل دهان ماده هایشان رشد می کنند. از جمله Oreochromis niloticus‏ و Oreochromis mossambieus‏ البته همه زیست شناسان این طبقه بندی را نپذیرفته اند.

‏دلایل انتخاب تیلاپیا برای پرورش‏

فاکتورهای زیر دلایل سادگی پرورش تیلاپیا هستند:

1) مقاومت بالا در برابر بیماریها و در آبهای دارای کیفیت پایین

2) سازگاری و عادابته شدن با شرایط متنوع زیست محیطی

3) قابلیت تبدیل ضایعات کشاورزی – دامی و آلی به پروتئین با کیفیت بالا

4) میزان رشد بالا

5) رشد آسان و سریع در پرورش متراکم

چرخه زندگی تیلاپیای نیل به صورت زیر می باشد:

1. نرها آشیانه سازی کرده (یا یک ناحیه از کف تانک یا سرح دارای روزنه های ریز از تور قفس را تحت قلمرو خود قرار می دهند) و با رفتار عاشقانه ماده های بالغ را به داخل لانه جذب می کنند.

2. ماده ها تخم را در داخل آشیانه یعنی محلی که می توانند با نرها لقاح یابند رها کرده و بلافاصله آنها را به داخل دهان می کشند.

3. نرها جذب ماده ها را به درون آشیانه ادامه می دهند تا زمانیکه ماده های تخم ریزی کرده برای گذراندن دوره رشد تخم هایشان از لانه خارج و دور شوند.

4. تخم ها بعد از پنج روز در دهان ماده ها هچ می شوند (بستگی به دمای هوا دارد) و بچه ماهیان تازه هچ شده تا زمانیکه کیسه زرده شان جذب شود در دهان باقی می مانند.

5. سرانجام بچه ماهیان نورس برای بدست آوردن غذا به خارج از دهان شنا می کنند. اما به محض روبرو شدن با علائم خطر دوباره به درون دهان برمی گردند.

6. به محض اینکه بچه ماهیان نورس به حد کافی رشد کردند (به اندازه دهان مادر شدند) همگی مستقل شده و به سمت آبهای گرم و پناهگاهها از جمله لبه های استخر شنا می کنند.

7. تخم های ماده ها به محض اینکه گروه قبلی نوزادشان رشد یابند دوباره مستعد رویش و لقاح می شوند. یعنی بعد از یک دوره استراحت حدود 4 هفتگی دوباره به تخم می رسند.

نکات قابل ملاحظه ای در این زمینه وجود دارد.

• در مورد اغلب گونه های

‏2

‏پرورش تیلاپیا

‏شناسایی‏

‏تیلاپیا عضو خانواده cichlidae‏ بوده و دارای مشخصه های زیر می باشد.:‏

‏- باله پشتی بلند دارند.

- باله ها خارهای تیز داند.

- باله سینه ای و لگن نزدیک به سر هستند.

تیلاپیاها بومی آفریقا و خاورمیانه می باشند. آنها اصولا از طریق معرفی برای پرورش مصنوعی در نقاط مختلف پراکنده شده اند و اخیرا در همه قاره های گرمسیری یافت می شوند. امروزه تیلاپیا به یکی از مشهورترین ماهیان برای پرورش در سراسر دنیا تبدیل شده و در آفریقا، اروپا، سراسر اقیانوس آرام، چین، اسرائیل، آمریکا و دریای کرائیب پرورش می یابد. ‏

‏رده بندی‏

تا اواخر سال 1970 تمامی تیلاپیاها فقط در یک جنس (دسته) به نام Tilapia‏ طبقه بندی می شوند. اما اخیرا بیشتر زیست شناسان بر طبق رفتار تخم ریزی آنها را در سه دسته Tilapia‏، Saratherodon‏ و Oreochromis‏ طبقه بندی کرده اند.

گونه های تیلاپیا در کف بستر استخر لانه سازی کرده و از تخم و بچه هایشان در لانه ها مواظبت می کنند. آنها دارای اندامهای درشت و خارهای آبششی کمی بوده و اصولا علفخوار و میکروفیتوپلانکتون خوار هستند. از جمله Tilapia zilli‏، Tilapia rendalli‏ گونه های Sarotherodon‏ تخم ها و لاروهای خود را در دهان تیلاپیای نر گذاشته و نگهداری می کنند. آنها دندانهای ریز و خارهای زیادی داشته و همه چیز خوار هستند. از جمله sarotherodon galilaeus‏.

جنس oreochromis‏ بهترین گونه ها را برای آبزی پروری شامل می شوند. آنها عادات غذایی مشابه به گونه های sarotherodon‏ دارند. تخم ها و بچه ماهیان انگشت قد این جسن در داخل دهان ماده هایشان رشد می کنند. از جمله Oreochromis niloticus‏ و Oreochromis mossambieus‏ البته همه زیست شناسان این طبقه بندی را نپذیرفته اند.

‏دلایل انتخاب تیلاپیا برای پرورش‏

فاکتورهای زیر دلایل سادگی پرورش تیلاپیا هستند:

1) مقاومت بالا در برابر بیماریها و در آبهای دارای کیفیت پایین

2) سازگاری و عادابته شدن با شرایط متنوع زیست محیطی

3) قابلیت تبدیل ضایعات کشاورزی – دامی و آلی به پروتئین با کیفیت بالا

4) میزان رشد بالا

5) رشد آسان و سریع در پرورش متراکم

چرخه زندگی تیلاپیای نیل به صورت زیر می باشد:

1. نرها آشیانه سازی کرده (یا یک ناحیه از کف تانک یا سرح دارای روزنه های ریز از تور قفس را تحت قلمرو خود قرار می دهند) و با رفتار عاشقانه ماده های بالغ را به داخل لانه جذب می کنند.

2. ماده ها تخم را در داخل آشیانه یعنی محلی که می توانند با نرها لقاح یابند رها کرده و بلافاصله آنها را به داخل دهان می کشند.

3. نرها جذب ماده ها را به درون آشیانه ادامه می دهند تا زمانیکه ماده های تخم ریزی کرده برای گذراندن دوره رشد تخم هایشان از لانه خارج و دور شوند.

4. تخم ها بعد از پنج روز در دهان ماده ها هچ می شوند (بستگی به دمای هوا دارد) و بچه ماهیان تازه هچ شده تا زمانیکه کیسه زرده شان جذب شود در دهان باقی می مانند.

5. سرانجام بچه ماهیان نورس برای بدست آوردن غذا به خارج از دهان شنا می کنند. اما به محض روبرو شدن با علائم خطر دوباره به درون دهان برمی گردند.

6. به محض اینکه بچه ماهیان نورس به حد کافی رشد کردند (به اندازه دهان مادر شدند) همگی مستقل شده و به سمت آبهای گرم و پناهگاهها از جمله لبه های استخر شنا می کنند.

7. تخم های ماده ها به محض اینکه گروه قبلی نوزادشان رشد یابند دوباره مستعد رویش و لقاح می شوند. یعنی بعد از یک دوره استراحت حدود 4 هفتگی دوباره به تخم می رسند.

نکات قابل ملاحظه ای در این زمینه وجود دارد.

• در مورد اغلب گونه های

‏2

‏پرورش تیلاپیا

‏شناسایی‏

‏تیلاپیا عضو خانواده cichlidae‏ بوده و دارای مشخصه های زیر می باشد.:‏

‏- باله پشتی بلند دارند.

- باله ها خارهای تیز داند.

- باله سینه ای و لگن نزدیک به سر هستند.

تیلاپیاها بومی آفریقا و خاورمیانه می باشند. آنها اصولا از طریق معرفی برای پرورش مصنوعی در نقاط مختلف پراکنده شده اند و اخیرا در همه قاره های گرمسیری یافت می شوند. امروزه تیلاپیا به یکی از مشهورترین ماهیان برای پرورش در سراسر دنیا تبدیل شده و در آفریقا، اروپا، سراسر اقیانوس آرام، چین، اسرائیل، آمریکا و دریای کرائیب پرورش می یابد. ‏

‏رده بندی‏

تا اواخر سال 1970 تمامی تیلاپیاها فقط در یک جنس (دسته) به نام Tilapia‏ طبقه بندی می شوند. اما اخیرا بیشتر زیست شناسان بر طبق رفتار تخم ریزی آنها را در سه دسته Tilapia‏، Saratherodon‏ و Oreochromis‏ طبقه بندی کرده اند.

گونه های تیلاپیا در کف بستر استخر لانه سازی کرده و از تخم و بچه هایشان در لانه ها مواظبت می کنند. آنها دارای اندامهای درشت و خارهای آبششی کمی بوده و اصولا علفخوار و میکروفیتوپلانکتون خوار هستند. از جمله Tilapia zilli‏، Tilapia rendalli‏ گونه های Sarotherodon‏ تخم ها و لاروهای خود را در دهان تیلاپیای نر گذاشته و نگهداری می کنند. آنها دندانهای ریز و خارهای زیادی داشته و همه چیز خوار هستند. از جمله sarotherodon galilaeus‏.

جنس oreochromis‏ بهترین گونه ها را برای آبزی پروری شامل می شوند. آنها عادات غذایی مشابه به گونه های sarotherodon‏ دارند. تخم ها و بچه ماهیان انگشت قد این جسن در داخل دهان ماده هایشان رشد می کنند. از جمله Oreochromis niloticus‏ و Oreochromis mossambieus‏ البته همه زیست شناسان این طبقه بندی را نپذیرفته اند.

‏دلایل انتخاب تیلاپیا برای پرورش‏

فاکتورهای زیر دلایل سادگی پرورش تیلاپیا هستند:

1) مقاومت بالا در برابر بیماریها و در آبهای دارای کیفیت پایین

2) سازگاری و عادابته شدن با شرایط متنوع زیست محیطی

3) قابلیت تبدیل ضایعات کشاورزی – دامی و آلی به پروتئین با کیفیت بالا

4) میزان رشد بالا

5) رشد آسان و سریع در پرورش متراکم

چرخه زندگی تیلاپیای نیل به صورت زیر می باشد:

1. نرها آشیانه سازی کرده (یا یک ناحیه از کف تانک یا سرح دارای روزنه های ریز از تور قفس را تحت قلمرو خود قرار می دهند) و با رفتار عاشقانه ماده های بالغ را به داخل لانه جذب می کنند.

2. ماده ها تخم را در داخل آشیانه یعنی محلی که می توانند با نرها لقاح یابند رها کرده و بلافاصله آنها را به داخل دهان می کشند.

3. نرها جذب ماده ها را به درون آشیانه ادامه می دهند تا زمانیکه ماده های تخم ریزی کرده برای گذراندن دوره رشد تخم هایشان از لانه خارج و دور شوند.

4. تخم ها بعد از پنج روز در دهان ماده ها هچ می شوند (بستگی به دمای هوا دارد) و بچه ماهیان تازه هچ شده تا زمانیکه کیسه زرده شان جذب شود در دهان باقی می مانند.

5. سرانجام بچه ماهیان نورس برای بدست آوردن غذا به خارج از دهان شنا می کنند. اما به محض روبرو شدن با علائم خطر دوباره به درون دهان برمی گردند.

6. به محض اینکه بچه ماهیان نورس به حد کافی رشد کردند (به اندازه دهان مادر شدند) همگی مستقل شده و به سمت آبهای گرم و پناهگاهها از جمله لبه های استخر شنا می کنند.

7. تخم های ماده ها به محض اینکه گروه قبلی نوزادشان رشد یابند دوباره مستعد رویش و لقاح می شوند. یعنی بعد از یک دوره استراحت حدود 4 هفتگی دوباره به تخم می رسند.

نکات قابل ملاحظه ای در این زمینه وجود دارد.

• در مورد اغلب گونه های

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت خوراکی ها درس 2 علوم پایه سوم دبستان پاورپوینت جايگاه توسعه اقتصادي در اسلام پاورپوینت حسابداری ناب پاورپوینت نورپردازی و آکوستیک در فضای موزه تحقیق مراقبت های پس از زایمان 12 ص