👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق خلاقیت چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق خلاقیت چیست؟

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

1

‏خلاقیت ‏چیست؟

‏توانایی ‏دیدن ‏چیزها ‏به ‏شیوه ‏های ‏جدی، ‏شكستن ‏مرزها ‏و ‏فراتر ‏رفتن ‏از ‏چارچوب ‏ها، ‏فكر ‏كردن ‏به ‏شیوه ‏ای ‏متفاوت، ‏ابداع ‏چیزهای ‏جدید، ‏استفاده ‏از ‏چیز ‏های ‏نا ‏مربوط ‏و ‏تبدیل ‏آن ‏به ‏شكل ‏های ‏جدید.

‏برای ‏درك ‏و ‏فهم ‏خلاقیت ‏ابتدا ‏باید ‏آن ‏را ‏تعریف ‏كرد. ‏قابل ‏قبول ‏ترین ‏تعریفی ‏كه ‏از ‏خلاقیت ‏ارائه ‏شده ‏است ‏عبارت ‏است ‏از ‏« ‏توانایی ‏دیدن ‏چیزها ‏به ‏شیوه ‏های ‏جدی، ‏شكستن ‏مرزها ‏و ‏فراتر ‏رفتن ‏از ‏چارچوب ‏ها، ‏فكر ‏كردن ‏به ‏شیوه ‏ای ‏متفاوت، ‏ابداع ‏چیزهای ‏جدید، ‏استفاده ‏از ‏چیز ‏های ‏نا ‏مربوط ‏و ‏تبدیل ‏آن ‏به ‏شكل ‏های ‏جدید‏».

‏برخی ‏دیگر ‏از ‏متخصصان، ‏خلاقیت ‏را ‏بعنوان ‏یك ‏تولید ‏،‌ ‏فرایند ‏، ‏یكسری ‏مهارت ‏ها ‏و ‏ویژگی ‏های ‏شخصیتی ‏توصیف ‏می ‏كنند.

2

‏خلاقیت ‏به ‏عنوان ‏یك ‏تولید :

‏ادیسون ‏( ‏با ‏اختراع ‏برق‏( ‏و ‏گراهام ‏بل‏) ‏با ‏اختراع ‏تلفن‏) ‏هر ‏دو ‏مولد ‏چیزهای ‏جدیدی ‏بودند ‏كه ‏جامعه ‏بشریت ‏را ‏منقلب ‏كرد. ‏همینطور ‏پیشرفت ‏های ‏پزشكی ‏، ‏كارهای ‏هنری، ‏اصول ‏و ‏قوانین ‏علمی ‏نیز ‏از ‏جمله ‏تولیدات ‏خلاق ‏محسوب ‏می ‏شوند.

‏خلاقیت ‏بعنوان ‏یك ‏فرایند :

‏طبق ‏این ‏توصیف، ‏خلاقیت ‏فرایندی ‏است ‏كه ‏فرد ‏با ‏آن ‏درگیر ‏میشود ‏حتی ‏اگر ‏به ‏تولید ‏چیز ‏خاصی ‏منجر ‏نگردد. ‏همه ‏افراد ‏می ‏توانند ‏عملكرد ‏خلاقی ‏داشته ‏باشند. ‏عملكرد ‏خلاق ‏شامل ‏فكر ‏كردن ‏، ‏صحبت ‏كردن، ‏بازی ‏، ‏نوشتن، ‏رقصیدن، ‏آواز ‏خواندن، ‌‏نواختن ‏موسیقی ‏، ‏آزمایش ‏و ‏دستكاری ‏كردن ‏ایده ‏ها ‏و ‏اشیا ‏باشد. ‏بنابراین ‏هر ‏فعالیت ‏هنری ‏كودك ‏خردسال ‏می ‏تواند ‏خلاق ‏باشد. ‏خلاقیت ‏كودكان ‏در ‏سال ‏های ‏اولیه ‏زندگی ‏بیشتر ‏مبتنی ‏بر ‏فرایند ‏است. ‏یعنی ‏كودك، ‏یك ‏نقاشی ‏را ‏شروع ‏می ‏كند ‏اما ‏آن ‏را ‏كامل ‏نكرده ‏و ‏رها ‏می ‏كند. ‏این ‏عملكرد ‏یعنی ‏قرار ‏گرفتنی ‏در ‏فرایند ‏خلاقیت ‏حتی ‏اگر ‏منجر ‏به ‏تولید ‏كی ‏اثر ‏نشود.

‏خلاقیت ‏بعنوان ‏یك ‏مهارت:

‏گرچه ‏همه ‏كودكان ‏بالقوه ‏خلاق ‏هستند ‏اما ‏این ‏توانایی ‏بدون ‏تمرین ‏خاموش ‏می ‏شود.

‏خلاقیت ‏برای ‏شكوفایی ‏نیاز ‏به ‏تمرین ‏دارد. ‏بعنوان ‏مثال ‏مهارت ‏در ‏بازی ‏تنیس ‏بدون ‏تمرین, ‏به ‏سرعت ‏از ‏بین ‏می ‏رود. ‏یك ‏بازیكن ‏خوب، ‏دائماً ‏تمرین ‏می ‏كند. ‏بدون ‏تمرین ‏، ‏توانایی ‏نوشتن ‏، ‏موسیقی ‏، ‏آواز ‏، ‏رقص ‏، ‏نقاشی ‏و ‏بسیاری ‏دیگر ... ‏ممكن ‏است ‏متوقف ‏شود.

▪ ‏خلاقیت ‏به ‏عنوان ‏یكسری ‏ویژگی ‏های ‏شخصیتی: ‏برخی ‏از ‏محققان ‏ویژگی ‏هایی ‏را ‏برای ‏افراد ‏خلاق ‏مطرح ‏می ‏كنند. ‏این ‏ویژگی ‏ها ‏عبارتند ‏از: ‏جسارت ‏، ‏كنجكاوی ‏، ‏انعطاف ‏پذیری، ‏استقلاب، ‏درونگرایی، ‏ناهمنوایی، ‏شوخ ‏طبعی ‏گرایش ‏به ‏تجربه

3

‏كردن ‏و.... .

‏خلاقیت ‏به ‏عنوان ‏یكسری ‏شرایط ‏محیطی:

‏منظور ‏از ‏شرایط ‏محیطی، ‏افراد، ‏مكان ‏ها، ‏اشیا، ‏و ‏تجربیات ‏است. ‏كودكان ‏از ‏هیچ ‏قادر ‏به ‏خلق ‏چیزی ‏نیستند. ‏آنها ‏برای ‏ترسیم ‏كردن ‏یا ‏خلق ‏چیزی ‏نیاز ‏به ‏تجربه ‏دارند. ‏بعنوان ‏نمونه، ‏كودكی ‏كه ‏فرودگاه ‏یا ‏مرز ‏هوایی ‏را ‏ندیده ‏است ‏به ‏سختی ‏می ‏تواند ‏در ‏بازی ‏ها ‏یا ‏فعالیت ‏دیگرش، ‏فعالیت ‏خلاقانه ‏ای ‏داشته ‏باشد. ‏به ‏همین ‏ترتیب، ‏در ‏بیان ‏خلاقیت، ‏هرچه ‏زمینه ‏تجربیات ‏فرد ‏یا ‏مكان ‏ها، ‏اشیا ‏و ‏سایر ‏افراد ‏بیشتر ‏باشد، ‏عملكرد ‏وی ‏در ‏فعالیت ‏های ‏خلاقانه ‏بیشتر ‏است.

‏محیط ‏خانه ‏یكی ‏از ‏عوامل ‏مهم ‏در ‏پرورش ‏خلاقیت ‏محسوب ‏می ‏گردد. ‏اگر ‏در ‏محیط ‏خانه ‏دیدگاه ‏خوش ‏بینانه ‏ای ‏نسبت ‏به ‏این ‏موضوع ‏وجود ‏داشته ‏باشد. ‏كودكان ‏بیشتر ‏استعداد ‏های ‏خود ‏را ‏بروز ‏می ‏دهند. ‏تحقیقات ‏نشان ‏داده ‏است ‏كه ‏اگر:

‏والدین ‏به ‏كودكانشان ‏احترام ‏بگذارند،

‏نسبت ‏به ‏توانایی ‏فرزندشان ‏اعتماد ‏داشته ‏باشند،

‏به ‏كودكان ‏شان ‏اجازه ‏كشف ‏كردن ‏و ‏تصمیم ‏گیری ‏بدهند،

‏ارزش ‏های ‏خانواده ‏همیشه ‏بر ‏مبنای ‏صداقت، ‏شایستگی، ‏منطق ‏و ‏موفقیت ‏باشد، ‏به ‏پرورش ‏و ‏رشد ‏خلاق ‏كودكان ‏خود ‏كمك ‏كرده ‏اند.

‏موانع ‏خلاقیت:

▪ ‏همانطور ‏كه ‏محرك ‏های ‏محیطی ‏و ‏عوامل ‏خانوادگی ‏می ‏توانند ‏خلاقیت ‏را ‏افزایش ‏دهد، ‏شرایط ‏منفی ‏هم ‏می ‏تواند ‏آن ‏را ‏محدود ‏كند. ‏٤ ‏نوع ‏شرایط ‏محیطی ‏كه ‏مانع ‏توانایی ‏خلاقیت ‏می ‏شوند

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت رابطه تئوري آشوب با MIS پاورپوینت اصول بازاریابی تلفنی پاورپوینت مبانی فلسفی تیوریها 1 تحقیق انواع مواد پاورپوینت بررسی نقش تجارت الکترونیک