👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود رایگان کتاب چهره های سیمون ماشار با فرمت pdf

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود رایگان کتاب چهره های سیمون ماشار با فرمت pdf

معرفی کتاب:(چهره های سیمون ماشار)

ررویاهای سیمون مااشار : سیمون مااشار دختررک فقیرری ااست که درر مساافررخانه اای کاار می کند می کند و براادرش به جنگ ررفته . درر زمان ااشغال فراانسه به دست ناازی هاا ، وی درر نشاان کتااب خوااستن زیاد ، صداای فرشته اای راا می شنود و ترردید می کند دوشیزه ی منتخب اای ااست که بااید فرانسه راا نجات دهد .(چهره های سیمون ماشار)

مولف:برتولت برشت

مترجم:

زبان:فارسی

تعداد صفحات:

کیفیت صفحات:عالی

فرمت کتاب:پی دی افpdf

سفارش کتاب(pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل روستاهای اردبیل دانلود پاورپوینت زنگ علوم گردش در باغ علوم دوم دبستان دانلود پاورپوینت اهمیت قدرت تصمیم گیری پروپوزال حقوق در مورد جرائم اسناد هویتی پاورپوینت رویه های ذخیره شده و توابع