👈 فروشگاه فایل 👉

مبانی نظری و پیشینه كمرويی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مبانی نظری و پیشینه كمرويی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق كمرويی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 40

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعريف كمرويي :

كمرويي به اين معناست كه انعكاسي در بدن انسان وجود دارد و پديده هاي عصبي از قبيل : سرخ شدن ، ضربان قلب ، لكنت زبان وجود دارد .

كمرويي نوعي دلسردي خارجي است كه مانع هر گونه گسترش روابط دوستانه شده و آنها را محدودتر مي كند اين حالت مصيبت ناراحت كننده اي است زيرا محبت دو جانبه نه تنها ايجاد جذابيت مي كند بلكه اساس خاصه ي خانوادگي را هم پي ريزي مي كند . ( سروري 1373 )

در تعريف شخص كمرو گفته اند : كسي كه فاقد جرأت است و كسي را تحت تأثير منبع رواني قرار گرفته است .

كمرويي ويژگي است در اين پژوهش ، كه از طريق آزمون استنفورد كمرويي سنجيده مي شود .

فرزند ارشد :

به فرزندي كه اول خانواده متولد مي شود ، گفته مي شود .

فرزند دوم :

به فرزندي كه بعد از فرزند اول متولد مي شود ، گفته مي شود .

كمرويي shness :

كمرويي يك تجربه غير عادي و مضطربانه به خويشتن در يك موقعيت اجتماعي است كه در نتيجه آن فرد دچار نوعي تنش رواني – عضلاني مي شود و شرايط عاطفي و شناختي اش متأثر گرديده ، زمينه بروز رفتارهاي خام و ناسنجيده و واكنشهاي نامناسب در وي فراهم مي شود .

به كلام ساده ، كمرويي يعني «خود توجهي »فوق العاده و ترس از مواجه شدن با ديگران ، زيرا كمرويي نوعي ترس يا اضطراب اجتماعي است كه در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعي گريز دارد ، بنابراين :

1. كمرويي رو به رو شدن با افراد جديد را براي فرد نگران كننده و دشوار مي كند .

2. كمرويي وارد شدن به اماكن جديد و كسب و كار و تجارب تازه را براي فرد سخت مي نمايد .

3. كمرويي مخفي شدن از انظار و احساس عجز در عين توانمندي را سبب مي شود .

بايد توجه داشت كه احساس كمرويي افراد هميشه در برابر انسانها متبلور مي شود و نه حيوانات ، اشياء و موقعيتهاي طبيعي و جغرافيايي . ( افروز 1373 )

شيوع كمرويي :

كمرويي در نزد كودكان و نوجوانان به مراتب بيشتر از بزرگسالان است . بسياري از افرادي كه در واقع بر اساس تعاريف ارائه شده و در معيارهاي پذيرفتة كمرويي ، كمرو تلقي مي شوند ، به گونه اي كمرويي خود را پنهان مي دارند و بخصوص سعي مي كنند تا در برابر كودكان و افراد همان خويش كمتر كمرويي نشان دهند .در هر حال فراواني ظهور رفتار كمرويي در موقعيتهاي مختلف خانوادگي و فاميلي ، شغلي و تحصيلي ، اجتماعي ، سياسي و ... كاملاً متفاوت است .

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آزمونها و روشهای تشخیصی دربیماریهای قلب دانلود پرسشنامه اثر فناوری اطلاعات بر سطح بهروری با فرمت ورد طرح درس فارسی پایه چهارم تحقیق بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي 49ص پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1 جلسه چهارم