👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق فروپاشی پیش رونده

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق فروپاشی پیش رونده

عنوان: تحقیق فروپاشی پیش رونده

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 36

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

تعریف فروپاشی پیش رونده

در تفسیر ASCE7، فروپاشی پیش رونده به صورت گسترش گسیختگی اولیه­ی موضعی از المانی به المان دیگر، که در نهایت سبب فروپاشی کل سازه و یا بخش اعظمی از آن می­شود، تعریف می­گردد [9]. عوامل مختلفی می­توانند باعث آسیب موضعی و در نتیجه­ی آن فروپاشی پیش رونده، سازه شوند. از جمله مهمترین این عوامل، بارگذاری بیش از حد، وقوع انفجار در سازه و یا برخورد شدید با اجزای سازه می­باشد. در اثر هریک از عوامل ذکر شده، ممکن است یک یا چند المان باربر کلیدي درسازه آسیب ببیند که در نهایت سازه دچار فروپاشی پیش رونده گردد. در تحلیل سازه، هنگامی فروپاشی پیش رونده رخ می­دهد که یک یا تعداد بیشتری از اعضای سازه­ای دچار گسیختگی شوند. گسیختگی اعضای سازه­ای، منجر به باز توزیع بار در سایر المان­های سازه می­گردد. این امر سبب تغییر در توزیع سختی سازه، الگوی اعمال بار و یا تغییر در شرایط مرزی سازه می­شود. نتایج اولیه این گسیختگی، بیشتر در اعمال بار و نیروی اضافه به اعضا و نارسایی و گسیختگی المان­های سازه­ای دیگر نمود پیدا می­کند[9-11].

فروپاشی پیش رونده اغلب به علت ایجاد آسیب، در اثر عوامل متفاوت از جمله بروز فروپاشی، زنگ زدگی، پوسیدگی ، خطای ناشی از ساخت و ... در یک عضو بحرانی در سازه، رخ می­دهد. به عبارت دیگر در جریان مکانیسم فروپاشی پیش­رونده، گاهی میزان تخریب بسیار فراتر از اثر عامل پدید آورنده­ی آن می­باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مداخله در بحران پاورپوینت درس7انسان ومحیط پاورپوینت پاورپوینت در مورد بهداشت حرفه ای در کشاورزی پاورپوینت شوک پاورپوینت كارگاه تخصصي بهينه سازي و صرفه جويي انرژي در ساختمان