👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سیستم حمل و نقل

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق سیستم حمل و نقل

عنوان: تحقیق سیستم حمل و نقل

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 19

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل

ممکن است در توضیحات بهم پیوستگی در کلمات وجود داشته باشد ولی در فایل word اینگونه نیست.

قسمتی از متن:

عناصر اصلي سيستم حمل و نقل

ترافيك در لغت به معناي تردد وآمد و شد است كه گاهي به اشتباه جهت بيان وضعيت راه بندان و تراكم به كار برده مي شود. ترافيك و حمل ونقل در عمل بررسي ارتباط في ما بين انسان، وسيله نقليه، راه ومحيط اطراف است و در علم مهندسي يك سيستم مناسب حمل و نقل و ترافيك با هماهنگي سه عامل مهندسي – نظارت بر اجراي مقررات و آموزش بدست مي آيد.

هدف مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل و ترافيك ايجاد دسترسي متعادل انسان و كالا با مفهوم زمان و هزينه كمتر، حركت ايمن تر و آسايش بيشتر در هر سفر و اقتصاد بهتر جامعه در محيطي سالم تر، مي باشد يا به عبارت ديگر كاربرد اصول فني و علمي در برنامه ريزي، طراحي، بهره برداري و مديريت تسهيلات مربوط به كليه وسيله هاي حمل و نقل به منظور تأمين جابجايي ايمن، سريع، راحت، فراهم، با صرفه و سازگار با محيط زيست براي انسان وكالا می باشد. بدين ترتيب مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل وترافيك تركيبي از عوامل فني/ مهندسي – اجتماعي - برنامه ريزي منطقه اي – روانشناسي – آمار واحتمالات- سياست و اقتصاد و محيط زيست مي باشد.

بخش كالبدي غالب سيستم هاي حمل ونقل شامل چهار جزء اصلي زيراست:

1. پيوندها: راهها يا خطوط ارتباطي بين دو يا چند نقطه كه لوله ها، نقاله ها، خطوط دريايي و راه هاي هوايي را نيز مي توان در زمره پيوندها تلقي كرد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت روانشناسی رنگ در تبليغات پاورپوینت در مورد آئین کلاس داری افسردگی پاورپوینت شبکه های کامپیوتری 1 جلسه نهم پاورپوینت لایه سوکت های امن SSL