👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني 43ص

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني 43ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 58 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏6954

‏مواد غذايي ـ غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني ـ آئين كار بهداشتي

‏چاپ‏ اول

‏آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

‏مؤسسه استاندارد ‏و ‏تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها ‏مرجع رسمي كشور ‏است كه عهده دار ‏وظيفه تعيين، تدوين و ‏نشر ‏استانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.

‏تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.

‏پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.

‏مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.

‏مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.

‏همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

‏کميسيون استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - آئين کار بهداشتی ‏»

‏رئيس

‏سمت يا نمايندگی

‏مهتدی نيا، جواد( دکترای تغذيه و علوم غذايی)

‏دانشگاه علوم پزشکی تبريز

‏اعضاء ‏:

‏اسماعيل زاده ، غلامرضا( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏پور اکبريان نياز ، امير مسعود( دکترای پزشکي)

‏واحد توليدی پارلاق صنعت

‏حصاری ، جواد( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏دانشگاه تبريز

‏ديانت ، نگار( ليسانس علوم تغذيه)

‏واحد توليدی صدر موسوی

‏زندوکيلی ، فاطمه( فوق ليسانس علوم بهداشتی در تغذيه)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏شکرالهی ، فتانه( فوق ليسانس صنايع غذايی)

‏موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

‏قربانپور ، هوشنگ ( دکترای دامپزشکی)

‏معاونت غذا و دارو, استان آذربايجان شرقي

‏مبين ، هايده( فوق ليسانس ميکروبيولوژی)

‏دانشگاه آزاد اسلامی تبريز

‏دبير

‏سالک زمانی ، مريم (فوق ليسانس علوم تغذيه )

‏اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان شرقي

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت موزه آبگينه رفتار مصرف کننده در قبال خرید کالا دانلود پاورپوینت سرود ملی درس ششم فارسی پایه پنجم دبستان تحقیق بررسي شبكه‌هاي فشار ضعيف و 20 كيلوولت و راههاي پيشگيري از حوادث آنها مبانی نظری و پیشینه نقد شوندگی