👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد نماز گزار واقعی براستی کیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

1

‏نماز گزار واقعی براستی کیست؟

‏1. ‏تقوی‏ ‏و‏ ‏ترك‏ ‏گناه‏:

‏از‏ ‏امور‏ ‏مهمی‏ ‏كه‏ ‏بیش‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏چیز‏ ‏رعایتش‏ ‏برای‏ ‏نمازگزار‏ ‏واقعی‏ ‏ضروری‏ ‏است‏ ‏محافظت‏ ‏بر‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏خویش‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏دوری‏ ‏گزیدن‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏آنچه‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏خداوند‏ ‏متعال‏ ‏از‏ ‏انجام‏ ‏آن‏ ‏ناخشنود‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏الهی‏ ‏بشمار‏ ‏می‏ ‏رود،‏ ‏چرا‏ ‏كه‏ ‏حقیقت‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏چیزی‏ ‏جز‏ ‏آلودگی‏ ‏و‏ ‏نجاست‏ ‏و‏ ‏تیرگی‏ ‏نفس‏ ‏و‏ ‏جان‏ ‏آدمی‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏برای‏ ‏نمازگزاری‏ ‏كه‏ ‏مدعی‏ ‏است‏ ‏می‏ ‏خواهد‏ ‏به‏ ‏معراج‏ ‏و‏ ‏ملكوت‏ ‏پرواز‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏آوا‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏سخن‏ ‏خداوند‏ ‏و‏ ‏فرشتگان‏ ‏شود‏.‏و‏ ‏با‏ ‏این‏ ‏كدورتها‏ ‏و‏ ‏آلودگی‏ ‏روحی‏ ‏و‏ ‏سنگینی‏ ‏گناه‏ ‏به‏ ‏ملكوت‏ ‏اعلی‏ ‏راه‏ ‏نمی‏ ‏یابد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏قلبی‏ ‏كه‏ ‏شیطان‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏تصرف‏ ‏كرده‏ ‏متوجه‏ ‏خدا‏ ‏نمی‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏زبانی‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اثر‏ ‏گناه‏ ‏لال‏ ‏شده‏ ‏با‏ ‏حضرت‏ ‏دوست‏ ‏سخن‏ ‏نمی‏ ‏گوید‏. ‏از‏ ‏این‏ ‏روی‏ ‏در‏ ‏قرآن‏ ‏بر‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏گناه‏ ‏و‏ ‏معصیت‏ ‏تأكید‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏می‏ ‏فرماید‏: « ‏بگو‏ ‏ای‏ ‏اهل‏ ‏کتاب‏! ‏بیایید‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏کلمه‏ (‏ایمان‏)‏که‏ ‏مشترک‏ ‏بین‏ ‏ما‏ ‏و‏ ‏شماست‏ ‏ایمان‏ ‏آورید‏ ‏و‏ ‏جز‏ ‏خدا‏ ‏را‏ ‏نپرستیم‏ ‏و‏ ‏برخی‏ ‏دیگر‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏سلطه‏ ‏قرار‏ ‏ندهیم‏.» [1] ‏و‏ ‏از‏ ‏صبر‏ ‏و‏ ‏نماز‏ ‏یاری‏ ‏جوئید‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏كار‏ ‏سنگین‏ ‏و‏ ‏گران‏ ‏است‏ ‏مگر‏ ‏بر‏ ‏خاشعون‏. ‏در‏ ‏اینجا‏ ‏صبر‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معنای‏ ‏عام‏ ‏از‏ ‏ما‏ ‏خواسته‏ ‏شده‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏سختی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏ناگواری‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏عبادت‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏صبر‏ ‏بر‏ ‏معصیت‏ ‏و‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏شهوت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏لذتهای‏ ‏نامشروع‏ ‏كه‏ ‏مبغوض‏ ‏خداوند‏ ‏هستند‏. ‏از‏ ‏طرفی‏ ‏در‏ ‏آیات‏ ‏و‏ ‏برخی‏ ‏روایات‏ ‏همین‏ ‏تقوی‏ ‏و‏ ‏پرهیز‏ ‏از‏ ‏معاصی‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏یك‏ ‏نمازگزار‏ ‏واقعی،‏ ‏متوقع‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏خواستار‏ ‏نتیجه‏ ‏واقعی‏ ‏و‏ ‏عینی‏ ‏نماز‏ ‏است‏ ‏یعنی‏ ‏نمازی‏ ‏می‏ ‏خواهد‏ ‏كه‏«‏تنهی‏ ‏عن‏ ‏الفحشاء‏ ‏و‏ ‏المنكر‏»‏[2] ‏باشد‏ ‏رسول‏ ‏اكرم‏ ‏ـ‏ ‏صلّی‏ ‏الله‏ ‏علیه‏ ‏و‏ ‏آله‏ ‏ـ‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏هر‏ ‏كس‏ ‏نمازش‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏فحشاء‏ ‏و‏ ‏منكر‏ ‏باز‏ ‏ندارد‏ ‏هیچ‏ ‏بهره‏ ‏ای‏ ‏جز‏ ‏دوری‏ ‏از‏ ‏خدا‏ ‏نبرده‏ ‏است‏»‏[3]

‏2. ‏انفاق‏ ‏و‏ ‏اعطاء‏ ‏زكات‏ ‏و‏ ‏صدقه‏ ‏به‏ ‏مستمندان‏:

‏قرآن‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏به‏ ‏بندگان‏ ‏مؤمنم‏ ‏بگو‏: ‏نماز‏ ‏را‏ ‏بپای‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نهان‏ ‏و‏ ‏آشكار‏ ‏از‏ ‏آنچه‏ ‏روزیشان‏ ‏داده‏ ‏ایم‏ ‏انفاق‏ ‏می‏ ‏كنند‏.»[4] ‏و‏ ‏در‏ ‏جایی‏ ‏دیگر‏ ‏در‏ ‏وصف‏ ‏نمازگزاران‏ ‏می‏ ‏فرماید‏:«‏آنها‏ ‏در‏ ‏اموالشان‏ ‏برای‏ ‏تقاضا‏ ‏كنندگان‏ ‏و‏ ‏محرومان‏ ‏حق‏ ‏معلومی‏ ‏را‏ ‏پرداخت‏ ‏می‏ ‏كنند‏»‏[5] ‏پس‏ ‏معلوم‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏یك‏ ‏نماز‏ ‏گزار‏ ‏واقعی‏ ‏كسی‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏حالی‏ ‏كه‏ ‏مواظبت‏ ‏بر‏ ‏اعمال‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏شخصی‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏عبادات‏ ‏خود‏ ‏دارد‏ ‏از‏ ‏مردم‏ ‏و‏ ‏محرومان‏ ‏جامعه‏ ‏فاصله‏ ‏نگرفته‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏كمك‏ ‏و‏ ‏دستگیری‏ ‏افراد‏ ‏نیازمند‏ ‏و‏ ‏ناتوان‏ ‏غافل‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏همواره‏ ‏با‏ ‏اعطاء‏ ‏صدقات‏ ‏واجب‏(‏زكات‏ ‏و‏

👇محصولات تصادفی👇

واژة اصلاحات در لغت حسابداری شرکت ها پاورپوینت Principle of Epidemiology رساله طراحی باغ کودک دانلود پاورپوینت برنامه ریزی برای اوقات فراغت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه ششم دبستان