👈 فروشگاه فایل 👉

آنتي باديها

ارتباط با ما

... دانلود ...

آنتي باديها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏5

‏1

‏ساختار وطبقه بندي آنتي بادي :

‏واحد اصلي سازنده آنتي بادي ها گليكوپرتئين مي باشد با وزن مولكولي 150000 دالتون آنتي بادي شامل چهار زنجيره ي پلي پپتيدي مي شود در واقع دو زنجيره سنگين ودو زنجيره سبك كه به وسيله پيوندهاي دي سولفيدي به هم متصل شده اند . هر زنجيره سبك داراي يك وزن مولكولي حدود 25000 دالتون است وشامل دو قسمت به نام دومين است يك قسمت دومين كه ناحيه ي خاصي در زنجيره است كه بوسيله پيوندي سولفيدي به صورت تا خورده درآمده است .

‏در زنجيره ها قسمت هايي به نام CL , VL ‏ وجود دارد . VL ‏قسمت متغير و CL ‏ قسمت ثابت است .

‏در قسمت VL ‏ : ترتيب قرار گرفتن اسيدهاي آمينه متفاوت است ولي در قسمت CL‏ ترتيب قرار گرفتن اسيدهاي آمينه ثابت است . دو نوع زنجيره سبك وجود دارد:

λ (1

K (2‏

‏در انسان %60 از زنجيره سبك و K 40 % ‏ است . درحالي كه در كل زنجيره سبك L 50 % , K 95 % ‏ λ‏ وجود دارد . بنابراين يك مولكول آنتي بادي يكي از انواع را دارد و هرگز دو نوع را نخواهد داشت .

‏هر زنجيره سنگين درآنتي بادي داراي وزن مولكولي حدود 50000 دالتون است . و شامل قسمتي است كه داراي خاصيت ارتجاعي ميباشد به نام Variable rigion ‏ ، زنجير سبك و سنگين داراي يك ناحيه هومولوگ ( يكسان ) هستند كه ازآمينو اسيدهاي متفاوت ساخته شده اند . بخش هاي يكسان شامل حدود 110 آمينو اسيد هستند و نواحي ايمونوگلوبولين ناميده مي شوند .

‏5

‏3

‏زنجيره سنگين شامل يك ناحيه به نام VH‏ است و هر كدام داراي 3‏يا4‏ قسمت ميباشند (CH11, CH2,CH4,CH4)‏ ناحيه اي كه در زنجيره سنگين داراي خاصيت ارتجاعي است در بين ناحيه CH1 , CH2 ‏ قرار دارد . و اين خاصيت به آنتي بادي شكل Y‏ مي دهد . و اجازه باز و بسته شدن براي جادادن دولبه آنتي ژن را به آنتي بادي مي دهد . همچنين زنجيره سنگين در تعيين عملكرد فعاليت مولكول آنتي بادي انجام وظيفه مي كند . آنتي بادي داراي پنج نوع ( كلاس ) مي باشد . IgG – IgA – IgM , IgD – IgE ‏ ، هركدام بوسيله نوعي از انواع زنجيره سنگين بوجودمي آيند . -m-D-å-d-µ‏ ؛Gd – IgE , IgG ‏ هر كدام تنها يك ساختار دارند ، درحالي كه IgA ‏ ممكن است شامل يك يا دو بخش و IgG ‏ شامل پنج اتصال دي سولفيدي در ساختارش باشد آنتي باديهاي IgG‏ داراي 4‏ زير مجموعه مي باشند با وجود اين ارگانيسم هاي تفاوت كمتري در توليد محصول نوع آنتي بادي دارند. تحقيقات روي IgG ‏ از نظر ساختار و عملكرد براي كمك به كشف آنزيم هاي پيسين و با پائين وجود دارد . به صورت تكه هاي خاص همراه بيولوژي خاص . آنزيم پپسين در برخورد با IgG ‏ باعث شكستن آنتي بادي و ايجاد دو ناحيه (Fab‏) مي كند . دو ناحيه Fab‏ به قسمتي از زنجيره سنگين كه داراي خاصيت ارتجاعي است اتصال مي يابند .چون ناحيه Fab ‏ مولكولي دو ظرفيتي است و قادر است آنتي ژن را رسوب دهد . آنزيم پپين در ناحيه داراي خاصيت ارتجاعي بين CH1 , CH2 ‏ دو تكه محصول يكسان به نام ناحيه FC‏ توليد مي كند كه اين نواحي خاصيت حفظ كردن لبه ي آنتي ژن را دارند . البته اين ناحيه به آنتي ژن متصل نمي شود . بلكه اين ناحيه با مولكول هاي گليكوزيدي تشكيل پيوند مي دهد و باعث عمل موثر ي مانند : اتصال آنتي بادي به ماكروفاژ و مونوسيت و

‏5

‏3

…‏ مي شود . و همين طور عمل تشخيص يكي از انواع آنتي بادي از ديگري

‏ساختار و عملكرد ايمونوگلوبولين :

‏اصطلاحات راهنما :

‏ايمونوگلوبولين حلقوي

‏ناحيه Fab‏

‏قسمت FV ‏

‏ناحيه بسيار متغير كه در ناحيه اتصال آنتي ژن به آنتي بادي قرار دارد . به نام CDR

‏هاپتن

‏اپي توپ

‏آنتي ژن

‏سلول هاي نوع B‏

‏گروه هاي خوني AB‏

‏آنتي ژن :

‏ماده اي خارجي كه به وسيله سيستم ايمني شناسايي مي شود و معمولا از جنس پروتئين مي باشد ولي مي تواند يك پپتيد يا كربوهيدرات نيز باشد .

‏اپي توپ :

‏ناحيه اي ازآنتي ژن پروتئيني كه با آنتي بادي خاص خود تركيب مي شود .

‏هاپتن تركيب شيميايي كوچكي ازآنتي ژن كه به تنهايي قادر به تحريك سيستم ايمني نيست و نياز به يك كمك دهنده دارد .

‏سيستم ايمني :

a‏ ) سلول هاي ايمني نوع T‏

b‏ ) سلول هاي مايع يا نيمه جامد نوع B‏

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل بی انضباطی و عدم قانونپذیری یکی از دانش آموزانم را در مدرسه بهبود مبانی نظری و پیشینه انگیزش شغلی دانلود پاورپوینت عوامل تأثيرگذار بر سلامت پاورپوینت در مورد 1سمينار حسابداري و كنترل‌هاي مديريت