👈 فروشگاه فایل 👉

تحصيلات والدين در پيشرفت دانش آموزان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحصيلات والدين در پيشرفت دانش آموزان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏مقدمه‏:

‏باید‏ ‏دانست‏ ‏که‏ ‏عوامل‏ ‏متعددی‏ ‏بر‏ ‏نگرش‏ ‏کودک‏ ‏ازخود‏ ‏و‏ ‏اعضای‏ ‏خانواده‏ ‏ی‏ ‏خود‏ ‏مؤثر‏ ‏است،‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏جمله‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏خانواده‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏ارتباط‏ ‏مستقیم‏ ‏با‏ ‏سطح‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده‏ ‏دارد‏. ‏شخص‏ ‏باسواد‏ ‏امکان‏ ‏سلامت‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏تصمیم‏ ‏گیری‏ ‏بیشتری‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏چنین‏ ‏انسانی‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏فکر‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏ ‏جامعه‏ ‏بصیرت‏ ‏بیشتری‏ ‏دارد‏. ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات،‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏اقتصادی،‏ ‏افراد‏ ‏را‏ ‏به‌سوی‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‌ي‏ ‏درونزاد‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ ‏و‏ ‏هماهنگ‏ ‏با‏ ‏اجتماع‏ ‏و‏ ‏کشور‏ ‏هدایت‏ ‏می‏ ‏کند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏تخصصی،‏ ‏جامعه‏ ‏را‏ ‏موفق‏ ‏می‏ ‏سازد،‏ ‏افراد‏ ‏بزرگسال‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏عامل‏ ‏اساسی‏ ‏تولید،‏ ‏حتی‏ ‏با‏ ‏یک‏ ‏اصطلاح‏ ‏اقتصادی‏ ‏خاص‏ ‏که‏ ‏همان‏ ‏جمعیت‏ ‏فعال‏ ‏یا‏ ‏نیروی‏ ‏کار‏ ‏می‏ ‏باشد،‏ ‏مشخص‏ ‏می‌شوند‏.‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏آمار‏ ‏موجود،‏ ‏گسترش‏ ‏سواد‏ ‏کاهش‏ ‏رشد‏ ‏جمعیت‏ ‏و‏ ‏همچنین‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏پیشرفت‏ ‏دانش‏ ‏و‏ ... ‏را‏ ‏تسهیل‏ ‏نموده‏ ‏است‏. ‏تنها‏ ‏جوامعی‏ ‏توانسته‌اند‏ ‏مشکلات‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏های‏ ‏تغذیه،‏ ‏مسکن،‏ ‏پوشاک،‏ ‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏میان‏ ‏بردارند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏بالای‏ ‏سواد‏ ‏برخوردار‏ ‏باشند‏.‏بی‏ ‏سوادی،‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏پدیده‏ ‏ای‏ ‏قابل‏ ‏تأسف‏ ‏است،‏ ‏بلکه‏ ‏علامتی‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏علائم‏ ‏دیگر‏ ‏که‏ ‏نشان‏ ‏دهنده‏ ‏ی‏ ‏از‏ ‏خود‏ ‏بیگانگی‏ ‏مي‌باشد‏ ‏و‏ ‏منجر‏ ‏به‏ ‏عقب‏ ‏ماندگی‏ ‏می‏ ‏شود‏. ‏این‏ ‏عقب‏ ‏ماندگی‏ ‏در‏ ‏تعلیم‏ ‏و‏ ‏تربیت،‏ ‏خود‏ ‏معلول‏ ‏شالوده‏ ‏های‏ ‏نامتناسب‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏رابطه‏ ‏ی‏ ‏مستقیم‏ ‏با‏ ‏فقر‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏کمبود‏ ‏وسايل‏ ‏کافی‏ ‏به‏ ‏ویژه‏ ‏نداشتن‏ ‏معلم‏ ‏و‏ ‏مدرسه‏ ‏است‏.

‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏عوامل‏ ‏مهم‏ ‏پیشرفت‏ ‏بشر‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏امروز‏ ‏است‏. ‏پیشرفت‏ ‏تکنولوژی،‏ ‏صنعت،‏ ‏بهداشت‏ ‏و‏ ‏علوم‏ ‏مختلف‏ ‏مدیون‏ ‏این‏ ‏عامل‏ ‏مهم‏ ‏است‏.

‏بی‏ ‏سوادی‏ ‏در‏ ‏تمام‏ ‏ابعاد‏ ‏زندگی‏ ‏انسان‏ ‏می‏ ‏تواند‏ ‏تأثیر‏ ‏بسزایی‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏مخصوصاً‏ ‏در‏ ‏بهداشت،‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی،‏ ‏رشد‏ ‏فرهنگی،‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏تربیت‏ ‏فرزندان،‏ ‏بی‏ ‏نظمی‏ ‏و‏ ‏ناهنجاری‏ ‏کودکان،‏ ‏رشد‏ ‏اشتغال‏ ‏و‏ ‏غیره‏ ‏مطالعات‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هرچه‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏بیشتر‏ ‏باشد،‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی‏ ‏شخص‏ ‏را‏ ‏پایین‏ ‏تر‏ ‏می‏ ‏آورد‏ ‏و‏ ‏عواملی‏ ‏چون‏

‏فقر،‏ ‏بی‏ ‏کاری،‏ ‏تعداد‏ ‏فرزندان،‏ ‏اعتیاد،‏ ‏طلاق‏ ‏و‏ ... ‏که‏ ‏همه‏ ‏موجب‏ ‏پایین‏ ‏آمدن‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏شخص‏ ‏می‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏آشفتگی‏ ‏ها‏ ‏یا‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏وجود‏ ‏می‏ ‏آورد‏ ‏معمولاً‏ ‏افرادی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏پایین‏ ‏اقتصادی،‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی،‏ ‏زندگی‏ ‏می‏ ‏کنند،‏ ‏سطح‏ ‏تحصیلات‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏افراد‏ ‏همسال‏ ‏خود‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏میزان‏ ‏تحصیلات‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏خانواده‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏شدت‏ ‏اُفت‏ ‏پیدا‏ ‏می‏ ‏کند‏.

‏در‏ ‏حقیقت‏ ‏در‏ ‏برخي‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏خانواده‏ ‏ها،‏ ‏سواد‏ ‏مقوله‏ ‏ی‏ ‏بیگانه‏ ‏ای‏ ‏است‏.

‏تأثیر‏ ‏عمیقی‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی،‏ ‏اقتصادی‏ ‏پایین،‏ ‏بر‏ ‏روی‏ ‏افراد‏ ‏خانواده‏ ‏و‏ ‏جامعه‏ ‏برجا‏ ‏می‏ ‏گذارد،‏ ‏موجب‏ ‏بی‏ ‏نظمی‏ ‏و‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی‏ ‏می‏ ‏گردد،‏ ‏البته‏ ‏این‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏طبقات‏ ‏مختلف‏ ‏جامعه‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏دید‏.

‏شیوه‏ ‏های‏ ‏انحرافی‏ ‏ـ‏ ‏ایجاد‏ ‏علایم‏ ‏روانی‏ ‏بیماری‏ ‏ـ‏ ‏اقدام‏ ‏به‏ ‏خودکشی‏ ‏ـ‏ ‏بستری‏ ‏شدن‏ ‏ـ‏ ‏قطع‏ ‏ارتباط‏ ‏با‏ ‏واقعیت،‏ ‏در‏ ‏طبقات‏ ‏پایین‏ ‏اجتماع،‏ ‏بیشتر‏ ‏دیده‏ ‏می‏ ‏شود‏.

‏مسائل‏ ‏فرهنگی،‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی،‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏پیش‏ ‏فرض‏ ‏این‏ ‏مشکل‏ ‏مطرح‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏هدف‏ ‏بررسی‏ ‏اثرات‏ ‏اقتصادی‏ ‏ـ‏ ‏اجتماعی‏ ‏این‏ ‏مسئله‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏متغیر‏ ‏مهم‏ ‏بر‏ ‏وضعیت‏ ‏روانی‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏جا‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏متغیر‏ ‏ملاک،‏ ‏لحاظ‏ ‏نموده‏ ‏که‏ ‏قابل‏ ‏سنجش‏ ‏بیشتری‏ ‏است‏.

‏اهمیت‏ ‏موضوع‏ ‏پژوهش‏:

‏اهمیت‏ ‏این‏ ‏پژوهش‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏شناخت‏ ‏عمیق‏ ‏تر‏ ‏و‏ ‏بیش‏ ‏تر‏ ‏نوجوانان‏ ‏و‏ ‏دانستن‏ ‏مسائل‏ ‏و‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏خاص‏ ‏هر‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏کودکان‏ ‏و‏ ‏نوجوانان،‏ ‏نخست‏ ‏قادر‏ ‏به‏ ‏تشخیص‏ ‏آن‌ها‏ ‏از‏ ‏سایر‏ ‏کودکان‏ ‏می‏ ‏شویم‏ ‏و‏ ‏دوّم‏ ‏ارائه‌ي‏ ‏راه‏ ‏حل‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏راهنمایی‏ ‏های‏ ‏مناسب،‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏حداقل،‏ ‏بهبود‏ ‏مشکلات‏ ‏این‏ ‏گروه‏ ‏از‏ ‏نوجوانان‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏از‏ ‏آن‌جایی‏ ‏که‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏سطح‏ ‏تحصیلات‏ ‏خانواده،‏ ‏موقعیت‏ ‏اجتماعی،‏ ‏فرهنگی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی،‏ ‏بر‏ ‏سلامت‏ ‏روانی،‏ ‏تأثیر‏ ‏بسزایی‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏آن‌جایی‏ ‏که‏ ‏سلامت‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏آشفتگی‏ ‏روانی،‏ ‏بر‏ ‏آموزش‏ ‏و‏ ‏پرورش‏ ‏و‏ ‏بهداشت‏ ‏روحی‏ ‏و‏ ‏روانی‏ ‏و‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏تربیت‏ ‏نوجوانان‏ ‏تأثير‏ ‏دارد،‏ ‏می‏ ‏بایست‏ ‏شناخت‏ ‏عمیق‏ ‏تری‏ ‏از‏ ‏سطح‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیلات‏ ‏و‏ ‏طبقات‏ ‏مختلف‏ ‏اجتماعی‏ ‏به‌دست‏ ‏آوریم‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏اضطراب‏ ‏ها،‏ ‏ترس‏ ‏ها،‏ ‏مشکلات‏ ‏خانوادگی‏ ‏کودک‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏غنا‏ ‏و‏ ‏فقر‏ ‏کودک،‏ ‏پی‏ ‏برده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏خدمت‏ ‏صحیح‏ ‏تر‏ ‏به‏ ‏کودکان‏ ‏استفاده‏ ‏كنيم‏.

‏اهداف‏ ‏پژوهش‏:

‏هدف‏ ‏این‏ ‏بررسی،‏ ‏شناخت‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏خانواده‏ ‏ی‏ ‏نوجوانان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏تحصیل‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏مقایسه‏ ‏ی‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏یکدیگر‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏روانی‏ ‏این‏ ‏نوجوانان‏ ‏و‏ ‏نگرش‏ ‏آن‏ ‏هانسبت‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏و‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏فضای‏ ‏حاکم‏ ‏بر‏ ‏خانواده‏ ‏می‏ ‏باشد‏.

‏بدیهی‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏شناخت‏ ‏بهتر‏ ‏ویژگی‏ ‏های‏ ‏این‏ ‏افراد‏ ‏به‏ ‏لحاظ‏ ‏عاطفی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏آگاهی‏ ‏یافتن‏ ‏از‏ ‏علل‏ ‏و‏ ‏عوامل‏ ‏ناهنجاری‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏آسیب‏ ‏های‏ ‏روانی،‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏گام‏ ‏های‏ ‏مؤثری‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏رفع‏ ‏مشکلات‏ ‏آنان‏ ‏برداشت‏.

‏فرضیه‌‌ي‏ ‏تحقیق

‏1‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏والدین‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالا‏ ‏تری‏ ‏دارند،ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

‏2‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏مخصوصاً‏ ‏مادر‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالاتری‏ ‏دارند،‏ ‏ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کمتری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏که‏ ‏مادرانشان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏کم‏ ‏سواد‏ ‏هستند‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

‏3‏ـ‏ ‏در‏ ‏دانش‏ ‏آموزان‏ ‏راهنمایی‏ ‏پسران‏ ‏که‏ ‏پدر‏ ‏آن‏ ‏ها‏ ‏تحصیلات‏ ‏بالاتری‏ ‏دارند‏ ‏ناهنجاری‏ ‏رفتاری‏ ‏کم‏ ‏تری‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏دیگران‏ ‏که‏ ‏پدرانشان‏ ‏بی‏ ‏سواد‏ ‏و‏ ‏یا‏ ‏کم‏ ‏سواد‏ ‏هستند‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت بهداشت كشاورزي پاورپوینت در مورد لایه انتقال دانلود پاورپوینت تاسیس حکومت بنی عباس پاورپوینت در مورد قالب کنترل داخلی برای سیستم موافق برنامه ریزی منابع سازمانی پروپوزال رشته مدیریت بررسی ارتباط عدالت سازمانی با انگیزش کارکنان