👈 فروشگاه فایل 👉

ارزيابي ادواري

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزيابي ادواري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏سيستم ارزيابي ادواري موجوديها(Periodic Inventory‏ system‏ ):‏

در اغلب واحد هاي تجاري و ندرتاً در واحدهاي توليدي، سيستم ادواري ارزيابي موجوديها متداول است. در اين سيستم هم بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و هم موجوديهاي پايان دوره در پايان دوره مالي به هنگام تهيه صورتهاي مالي محاسبه مي شود. در اين روش موجوديهاي آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبناي يکي از روشهاي پذيرفته شده گردش بهاي تمام شده تعيين مي شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهاي تمام شده کالاي آماده براي فروش (که خود از موجوديهاي اول دوره بعلاوه خريد طي دوره بدست مي آيد) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته را محاسبه مي نمايند:

ارزش کالاي آماده براي فروش = ارزش موجودي در ابتداي دوره+ خريد موجودي طي دوره

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته = ارزش کالاي آماده براي فروش- ارزش موجودي در پايان دوره روشهاي مختلف ارزيابي ادواري موجوديها به سه دسته کلي تقسيم مي شود که عبارتند از:

1- روش fifo‏ يا اولين صادره از اولين وارده (first in first out‏ ) ‏

2- روش

lifo‏ يا اولين صادره از آخرين وارده ) last in‏ first out‏ )

3- روش ميانگين وزني ‏(weighted average‏ )‏

مثال: موجودي اول فروردين مساوي 20 واحد و بهاي تمام شده يکواحد آن بالغ بر 100 ريال است در طول اين ماه 50 واحد از اين کالا خريداري شده است که بشرح زير مي باشند که وارد انبار شده بودند:

ارزش واحد مبلغ کل

موجودي اول فروردين 100 × 20 2000

خريد در 11 فروردين 105 × 20 2100

خريد در 15 فروردين 110 × 10 1100

خريد در 30 فروردين 120 × 20 2400

70 7600

از 70 واحد کالاي خريداري شده بالا، 40 واحد آن در طول فروردين بفروش رفته است و 30 واحد از آن باقي مانده است صورت ريز فروشهاي ماه بشرح زير مي باشد:

3 فروردين 10 واحد

12 فروردين 20 واحد

15 فروردين 5 واحد

21 فروردين 5 واحد

40

شرکت فوق براي ارزيابي 30 واحد کالاي خود که در انبار مانده است ناگزير است از يکي از روشهاي ادواري قيمت گذاري بهره جويد در اينجا ما به سه روش

lifo ‏، weighted average ‏، fifo‏ ، ارزش موجودي پايان دوره و به تبع آن بهاي تمام شده کالاي فروشي رفته و اثرات محاسبه سه روش بر سود آوري را محاسبه خواهيم کرد:

Fifo‏ روش اولين صادره از اولين وارده:

ارزش موجودي پايان دوره: کلي

20 واحد 120 ريالي 2400

10 واحد 110 ريالي 1100

30 3500

ارزش يا بهاي تمام شده کالاي فروش رفته طي ماه فروردين 4100=3500-7‏600 lifo‏ روش اولين صادره از آخرين وارده:

ارزش موجودي پايان دوره: کلي

20 واحد 100 ريالي 2000

10 واحد 105 ريالي 1050

30 3050

ارزش يابهاي تمام شده کالاي فروش رفته محلي ماه فروردين 4550=3050-7600

weighted‏ average‏ ميانگين موزون: 571/108=70÷7600

بهاي تمام شده موجودي آخر دوره فروردين ماه 13/3257=571/108×30

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته فروردين ماه 87/4342=13/3257-7600=57/108×40

👇محصولات تصادفی👇

Electronics II Differential Amplifiers پرسشنامه آمادگی به اعتیاد دانلود پاورپوینت مفهوم مديريت رفتار سازماني پاورپوینت پيل هاي سوختي پاورپوینت مواد اطراف ما 1