👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مالیات گریزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مالیات گریزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 22 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 

بنام خدا

دانش هر فردبه عنوان دارایی او، سرمایه اش نیست، بلکه بدهی اونسبت به جامعه است.

مقدمه:

درآمدمالیاتی نقش بسزایی در تامین هزینه های دولت داردواین امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی ، رشد ورونق اقتصادی سرمایه گذاری کند.

فرارمالیاتی را می توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد.واضح است فرار مالیاتی درمبالغ کلان وسنگین ونه مبالغ ناچیز مالیاتی صورت میگیرد. چون افرادی که فرار مالیاتی انجام می دهند ترجیح می دهندمبالغ فرار مالیاتی را پس انداز ، ودر چشم انداز بلندمدت استفاده کنند.

تاثیر فرار مالیاتی ازدودیدگاه مورد بحث قرار می گیرد 1) فرارمالیاتی موجب عدم تحقق درامد دولت وکاهش سرمایه گذاری دولتی می شودومی تواند اثرمنفی بر رشد اقتصادی داشته باشد 2) روی سکه دیگر این می باشد فرارمالیاتی محرکی برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.(سیدنورانی،3:1388)

درعین حال اندازه گیری فرارمالیاتی درایران وکشورهای درحال توسعه دارای مشکلاتی از جمله موارد ذیل می باشد:

ناتوانی در استفاده ازروش های مستقیم اندازه گیری

2)نبود تحقیق جامع درباره میزان فرارمالیاتی در هریک از شاخه های مشمول مالیات

3)تفاوت تعاریف بین المللی مالیاتی با تعاریف مورد استفاده در ایران

4) تطبیق نداشتن آمارهای مراکز مختلف آمارگیری

5) محرمانه بودن اطلاعات مربوط(سیدنورانی،4:1388-34)

از این رو بروز پدیده های فرار مالیاتی وگریز از مالیات باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشور همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر است. دراین ارائه ابتدا زمینه های فرارمالیاتی واجتناب (مالیات گریزی) را بررسی، سپس به بررسی های وقفه های مالیاتی وسایر مباحث مرتبط خواهیم پرداخت .

فرار مالیاتی

گریز مالیاتی

برآورد کمتر درآمدهای مالیاتی

راهکار

اصلاح نظام مالیاتی

آثار ومشکلات

واژگان کلیدی: فرار مالیاتی، گریز(اجتناب )مالیاتی،وقفه های مالیاتی ، تمکین مالیاتی

فرار مالیاتی: هرگونه تلاش غیر قانونی به منظور نپرداختن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید ومنافع مشمول مالیات به مقامات مسئول فرار مالیاتی خوانده می شود(ضیایی وبیگدلی وطهماسبی بلداجی ،119:1383)

یا به عبارتی دیگر عدم تمکین غیر قانونی با استفاده از پنهان کردن درآمد،حساب سازی،رشوه وحتی تهدید وارعاب وغیره... محسوب میشود.(آقایی،106:1379).

فرار مالیاتی انگیزه اصلی روی آوردن به اقتصاد زیرزمینی است .این امر درباره مالیات های مستقیم وغیر مستقیم صدق می کند البته حقوق وعوارض گمرگی بر واردات نوعی مالیات می باشد.

مالیات گریزی:

جزء عدم تمکین قانونی بوده یا به عبارتی ترفندهای قانونی برای استفاده از امتیازات ور اه های مشروع است (آقایی،106:1379 ).

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت نمای ساختمان دانلود پاورپوینت ادبیات کودکان پروپوزال روانشناسی بررسی ارتباط مدیریت خشم با صمیمیت و تفکر قطعی نگر تحقیق اهداف مقنن از اجراي محكوميت هاي كيفري 23 پاورپوینت تجاري سازي