👈 فروشگاه فایل 👉

احیاء قلبی و حمایت حیاتی پایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

احیاء قلبی و حمایت حیاتی پایه

آنچه خواهیم آموخت:

ایست قلبی – تنفسی را چگونه تشخیص دهیم؟

اصول اقدامات پایه حیاتی در قربانی ایست قلبی-تنفسی چیست؟

چگونه از دستگاه شوک خودکار در احیای قربانیان کمک بگیریم؟

اهمیت ایست قلبی - تنفسی

مغز مهمترین و حساسترین عضوی است که در ایست قلبی – تنفسی صدمه می بیند.

آسیب مغزی می تواند منجر به مرگ مغزی و در نهایت مرگ شود.

توقف خونرسانی به مغز به مدت 4 تا 5 دقیقه باعث آسیب دائمی می شود.

هریک دقیقه تاخیر در شروع اقدامات پایه حیاتی باعث 7 تا 10% کاهش احتمال بقا می شود.

هدف از حمایت پایه حیاتی برقراری نسبی گردش خون و جلوگیری از اسیب مغزی تا رسیدن کمکهای پیشرفته حیاتی به ویژه دستگاه شوک می باشد.

حمایت پایه حیاتی می تواند احتمال بقا را تا رسیدن امکانات پیشرفته حیاتی تا 3 برابر افزایش دهد

👇محصولات تصادفی👇

ایران و تجارت جهانی پاورپوینت A304 ارزشيابي خدمات پس از فروش به مشتريان تاریخچه قلیان در ایران دانلود پاورپوینت مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها ریاضی پایه نهم دانلود پاورپوینت مراقبت های مدیریت شده