👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پاورپوینت شخصیت و یادگیری

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت شخصیت و یادگیری

عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت شخصیت و یادگیری

فرمت: پاورپوینت قابل ویرایش

تعداد اسلاید: 35

پاورپوینت کامل و آماده ارائه

قسمتی از متن

تفاوت هاي فردي و شخصيت

مقدمه

•يکي از مباحث مهم در روانشناسي بحث شخصيت و نظريه هاي مربوط به آن است.علي رغم مسلم بودن شخصيت به عنوان يک مسئله با اهميت در مسائل روانشناسي، اين مفهوم مانند مفاهيم ديگري چون غريزه، رفتار، انگيزه و غيره در دانش روانشناسي داراي فرضيه واحدي که قابل پذيرش براي اکثر روانشناسان باشد، نيست. در اينجا قصد ما تنها اين نيست که شخصيت را از ديدگاه مکاتب مختلف روانشناسي مورد بررسي قرار دهيم بلکه بر آنيم پس از ارائه چند تعريف از شخصيت به نقش آن در رفتار سازماني اشاره کنيم.

ماهيت تفاوت هاي فردي

•اشخاص از بسياري جهات با هم متفاوتند.به عنوان مثال با اينکه سيستم هاي زيستي ما خيلي شبيه يکديگر است ولي به هر حال اشخاص تفاوت هاي زيادي با هم دارند.روش فکر کردن و تشريح محيط اطراف وچگونگي واکنش در برابر محيط براي هر کسي منحصر به خود اوست.اين مجموعه عوامل را تفاوت هاي فردي مي گويند.هر چند بعضي اشخاص شباهت هايي با هم دارند ولي هيچگاه دو نفر به طور کامل شبيه به يکديگر نيستند.بعضي تفاوت ها فيزيکي وبرخي رواني هستند.در هر حال موضوع بحث در مورد دو متغير رواني يعني شخصيت و طرز تلقي خواهد بود.

دانلود پاورپوینت شخصیت و یادگیری، پاورپوینت شخصیت و یادگیری،شخصیت ، یادگیری،

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استراتژی های تولید قانون بیمه و کار پاورپوینت IPV6 پاورپوینت در مورد روان شناسی عمومی پاورپوینت تفکر استراتژیک