👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره پل مغزی PONS

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره پل مغزی PONS

این فایل حاوی 39 اسلاید درباره پل مغزی PONS می باشد

فایل شامل:

پل مغزي

ساختمان داخلي پل مغزي

هسته هاي حركتي پل

هسته پارا سمپاتیکی

هسته های حسی

بطن چهارم

سطح قدامی بطن چهارم

سطح خلفی بطن چهارم

کناره ها و زوایای بطن چهارم

مغز میانی

ساختمان داخلی مغز میانی

و.......

قسمتی از فایل:

پل مغزي

انتهاي: 1. فوقاني: شيار پلي پايكي

2. تحتاني: شيار پلي بصل النخاعي

سطوح:

1. قدامي: از داخل به خارج: 1. ناودان بازيلر

2. هرم ها

3. ريشه حسي و حركتي زوج 5

4. الياف عرضي پلي: متقاطعند. پايك مياني مخچه را مي سازند.

2. خلفي: نيمه فوقاني كف بطن چهارم. از داخل به خارج:

1. شيار مياني2. برامدگي داخلي3. شيار محدود كننده4. ناحيه دهليزي

3. سطوح طرفي: پايكهاي مياني مخچه

ساختمان داخلي پل مغزي

دو سوم قدامي: بخش بازيلر= قاعده اي:1. ماده خاكستري: هسته هاي پلي پراكنده.

الياف عرضي متقاطع كه راه قشري- پلي- مخچه اي و پايك مياني مخچه را مي

سازند. ارتباط بين اطلاعات حركتي قشر مخ و مخچه

2. ماده سفيد: هرم، الياف قشري- پلي- مخچه اي

يك سوم خلفي: تگمنتوم: متشكل از ماده سفيد و خاكستري. ماده خاكستري شامل

هسته هاي حسي، حركتي، پاراسمپاتيكي و مشبكي. حاوي هسته هاي اعصاب

مغزي 5 و 6و 7و 8.

و........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت استراتژی های کسب و کار در بازار جهانی دانلود پاورپوینت معماری سبز دانلود پاورپوینت درس 12 قرآن پایه هفتم پاورپوینت در مورد نوسازی و دگرگونی سیاسی 1 پول امروز