👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت نقش و آثار كارآفرينان در جامعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت نقش و آثار كارآفرينان در جامعه

نقش و آثار كارآفرينان در جامعه

عامل اشتغالزايي

عامل ترغيب و تشويق سرمايه گذاري

عامل تعادل در اقتصادهاي پويا

عامل تحول و تجديد حيات ملي و محلي (كارآفريني فراتراز شغل و حرفه است، بلكه يك شيوه زندگي است،)

عامل توليد (همانند زمين، نيروي كار و سرمايه)

عامل سامان دهي وسازمان دهي منابع واستفاده اثربخش از آنها

عامل انتقال تكنولوژي

عامل شناخت، ايجاد و گسترش بازارهاي جديد

عامل نوآوري و روان كننده تغيير

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره مبانی وروش تدريس تعليم وتربیت دینی دردوره ی ابتدايی دانلود پاورپوینت بی مهره ها علوم پایه چهارم دبستان دانلود پاورپوینت فناوری نانو پاورپوینت در مورد مطالعات اولیه طراحی بیمارستان پاورپوینت آفت سرخرطومی برگ يونجه