👈 فروشگاه فایل 👉

رساله معماری طراحی کتابخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

رساله معماری طراحی کتابخانه

دانلود رساله معماری طراحی کتابخانه،

در قالب Word و 120 صفحه و قابل ویرایش.

قسمتهایی کوتاه از متن:

مقدمه

این پروژه با عنوان طراحی كتابخانه مركزي شامل 7فصل می باشد که مباحث کلی پروژه از شناخت كتابخانه و سایت اقلیم وبررسی نمونه های مشابه شروع شده و در نهایت با ارائه یک طرح پیشنهادی جمع بندی می شود.فصل اول به معرفی موضوع می پردازد تعریف كتابخانه,تاریخچه كتابخانه,انواع كتابخانه و...فصل دوم شناخت منطقه مورد نظر است که مختصری در مورد سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی, عوامل طبیعی وآثار تاریخی بیان شده است.فصل سوم به تجزیه وتحلیل سایت از نظر دسترسی ها,دیدو منظر,همجواری ها,نوروباد...می پردازد.فصل چهارم بررسی اقلیم منطقه که تمامی عوامل اقلیمی موثر در طراحی را بررسی کرده و با ارائه راه کار مناسب ترین جهت قرارگیری ساختمان از لحاظ نور,بادو باران ... می پردازد.فصل پنجم بررسی نمونه های مشابه است که در این پروژه 2نمونه مورد بررسی قرار گرفته است.یک نمونه داخلی و یک نمونه خارجی فصل ششم برنامه ریزی فیزیکی ضوابط واستانداردهای فضاها,روابط و ویژگی های هر فضا را مشخص می کند.و در نهایت فصل هفتم طراحی کتابخانه با توجه به مطالعات انجام شده است.

فهرست مطالب به صورت زیر میباشد:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول: تعریف موضوع

1-1 تعريف كتابخانه

2-1 تاریخچه كتاب و كتابخانه در عهد باستان

1-2-1 تاريخچه كتابخانه در اردبيل

3-1 وضيعت جاري كتابخانه هاي ايران

4-1 تعداد كتابخانه ها6

5-1 اهداف كتابخانه هاي عمومي

1-5-1 كشورهاي توسعه يافته

2-5-1 كشورهاي درحال توسعه

3-5-1 اهداف كتابخانه هاي عمومي در ايران

6-1 وظيفه كتابخانه هاي عمومي

7-1 نقش كتابخانه ها در گسترش فرهنگ كتابخواني

8-1 بررسي چند نمونه از خدمات عمومي كتابخانه ها

1-8-1 نشستها و همايش ها

2-8-1 نمايشگاه كتاب

9-1 شناسايي الگوهاي طراحي كتابخانه ها

1-9-1 انواع كتابخانه ها از نظرحجم ومقداركتاب

2-9-1 انواع كتابخانه ها از نظر نوع استفاده كننده

3-9-1 انواع كتابخانه ها از نظر شيوه ارائه سرويس

10-1 فضاهاي مورد نياز در سيستم باز وبسته

فصل دوم: شناخت منطقه

1-2 اردبیل در گذر تاریخ

1-1- 2 نام اردبیل

2-1-2 سابقه تاریخی اردبیل

2-2 دین وفرهنگ

1-2-2 دین اردبیلیان قبل از اسلام

2-2-2 دین اردبیلیان بعد از اسلام

3-2-2اردبیل و مذهب تشیع

3-2 اردبیل در دوره صفویه

4-2 اردبیل در دوره قاجار

5-2 شناسنامه آماری استان

6-2 ویژگی های طبیعی استان

1-6-2 ناهمواری ها

2-6-2 کوههای شمالی یا قره داغ

3-6-2 کوههای شرقی

7-2 آثار تاریخی, زیارتی, سیاحتی

8-2 آبگرم های استان

9-2 رودهای مهم استان

10-2 دریاچه های استان

11-2 صنایع دستی استان

12-2 غذاهای محلی

13-2 سوغاتی استان

فصل سوم:تجزیه و تحلیل سایت

1-3 عوامل موثر در انتخاب سایت

2-3 موقعیت قرارگیری سایت در شهر

1-2-3 معرفی سایت

2-2-3 جهت شمال

3-2-3 جهت قبله

4-2-3 هندسه سايت

5-2-3 دیدو منظر

6-2-3 دسترسی

7-2-3 همجواری

8-2-3 تابش آفتاب

9-2-3 جهت وزش باد

10-2-3 آلودگی صوتی

فصل چهارم: بررسی اقلیم ومعماری

1-4 وضعیت جغرافیایی استان

1-1-4 موقعیت قرار گیری استان

2-1-4 مشخصات حدود استان

2-4 عوامل شکل دهنده اقلیم

1-2-4 توپوگرافی

2-2-4 عرض جغرافیایی

3-2-4 جریانات هوایی

4-2-4 دریای خزر

3-4 زلزله

4-4 خصوصیات آب وهوایی

1-4-4آب وهوا

2-4-4جهت گیری وتناسبات

5-4 اقلیم اردبیل

1-5-4 توده هوایی

2-5-4 بارندگی سالیانه

3-5-4 بارش های رگباری

4-5-4 احتمما وقوع اولین بارش

5-5-4 احتمال وقوع آخرین بارش

6-5-4 دمای هوا

7-5-4 تعداد روزههای یخبندان

8-5-4 طوفان رعدو برق

9-5-4 بادهای عمومی استان

فصل پنجم : بررسی نمونه

1-5 بررسي كتابخانه مركزي اردبيل

1-1-5 پلان مجموعه

2-1-5 سیرکولاسیون

3-1-5 هندسه پلان

4-1-5 عكسهاي داخلي كتابخانه

2-5 كتابخانه سياتل

1-2-5 پلان مجموعه

2-2-5 حجم كلي مجموعه

3-2-5 كتابخانه مارپيچي

4-2-5 نماها

5-2-5 مقاطع

6-2-5 عكس هاي داخلي كتابخانه

فصل ششم: ضوابط واستانداردها

1-6 قسمتهاي اساسي يك كتابخانه واحتياجات آن

1-1-6 قسمتهاي عمومي

2-1-6 بخشهاي مربوط به كاركنان

3-1-6 بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب

4-1-6 حوزه خدماتي پشتيباني

2-6 قسمتهاي عمومي

1-2-6 ورودي،هال،خروجي

2-2-6 سرويسهاي بهداشتي

3-2-6 اطلاعات

4-2-6 قسمت فهرست كتاب

5-2-6 قسمت امانات و پخش كتاب

6-2-6 سالن قرائت

3-6 بخشهاي مربوط به كاركنان

1-3-6 قسمت قبول

2-3-6 قسمت اداري وسرپرستي

3-3-6 قسمتهاي در تماس مستقيم با مراجعين

4-6 بخشهاي مربوط به ذخيره و حفظ كتاب

5-6 حوزه خدماتي پشتيباني

1-5-6 تاسيسات

2-5-6 حفاظت وايمني

6-6 تجهيزات كتابخانه

1-6-6 تجهيزات نگهداري منابع

2-6-6 تجهيزات نگهداري كتابها

3-6-6 روزنامه ها

4-6-6 اسلايد

5-6-6 فيلم ونوار

7-6 تجهيزات انتقال كتاب از مخزن

1-7-6 ترولي كتاب

2-7-6 نوار نقاله

3-7-6 تله ليفت

8-6 تجهيزات مركز كامپيوتر

9-6 آتش نشاني

10-6 خصوصيات فيزيكي فضاها

1-10-6 دفتر واتاق كارمندان

2-10-6 فضاهاي اداري

11-6 برنامه ريزي فيزيكي

1-11-6 فضاهاي اصلي

2-11-6 فضاهاي خدماتي

3-11-6 فضاهاي اداري

4-11-6 سالن همايش

6-11-5دیاگرام های ارتباطی

12-6 ضوابط و استانداردهاي طراحي

1-12-6 استانداردهاي مخزن

2-12-6 روشنايي

3-12-6 روشنائی توصیه شده

4-12-6 صدا

5-12-6 درجه حرارت وتهويه

13-6 استانداردهای معلولین

1-13-6 استانداردهای ورودی

2-13-6 ضوابط فضاهای بهداشتی

نتایج

فصل هفتم: طرح پیشنهادی

سایت پلان

پلان طبقه زیرزمین

پلان طبقه همکف

پلان طبقه اول

پلان طبقه دوم

نماها

مقاطع

پوستر طرح

منابع

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت درس 14 چهاردهم ریاضی پایه اول ابتدایی دانلود پاورپوینت مطالعه انگیزش پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی پیشینه تحقیق شایستگی‌ های رهبر دانلود پاورپوینت زبان های برنامه نویسی