👈 فروشگاه فایل 👉

واحد های صنعتی و مدیریت و برنامه ریزی در ان ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

واحد های صنعتی و مدیریت و برنامه ریزی در ان ها

مقدمه

روش دسته به دسته (lot for lot lat)

در اين روش ميزان بار سفارش دقيقاً برابر با نياز واقعي مي‌باشد در نتيجه ميزان موجودي ها در پايان هر پريد برابر با مقدار ذخيره احتياطي خواهد بود. در اين روش دريافت هاي زمان بندي شده و برنامه ريزي شده به گونه اي تنظيم شده اند كه دقيقاً نيازهاي پريود را به تنهايي برآورده نماينده در اين روش تعداد دفعات ارسال بيشتر از روش قبل است.

حداقل هزينه بر واحد (Luc) و least unit cost:

در اين روش اندازه دسته هر پريود مي تواند نياز همان پديده پريد بعدي يا دو پريد بعدي و الي آخر را تأمين كند. معيار تصميم گيري نيز در اين زمينه است كه اندازه هر دسته بايد به گونه اي باشد كه هزينه سفارش (راه اندازي) و نگهداري به ازاي يك واحد كالا را به حداقل برساند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت شومینه راهنماي نگارش پايان نامه های کارشناسی ارشد پاورپوینت سکته مغزی مبانی نظری و پیشینه تعلل ورزی پاورپوینت در مورد بیماریهای مشترک