👈 فروشگاه فایل 👉

مديريت دولتی و دولت الکترونيک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مديريت دولتی و دولت الکترونيک

مقدمه

مهمترين چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغيير شهروندانی است که بخش عمومی مشروعيت خود را از آنها کسب می کند . در راستای پاسخ به اين خواسته هاست که مديريت دولتی بايد در جستجوی شيوه های نوينی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد . کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونيک نام می برند ، ابتکار عمل جديدی است که قصد دارد ، تا زمينه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طريق رسانه های الکترونيک فراهم کند و روابط مديريت دولتی و شهروندان را به گونه ای جديد پايه ريزی نمايد .

👇محصولات تصادفی👇

مدیریت در حقوق و دستمزد کارمندان پاورپوینت طلاق روانی پرسشنامه ماهيت شغل پاورپوینت در مورد قاچاق محصولات کشاورزی پاورپوینت درس ارزيابي كاروزمان