👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود تحقیق بررسی اختلافات زناشويی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق بررسی اختلافات زناشويی

عنوان: دانلود تحقیق بررسی اختلافات زناشويی

فرمت: Word قابل ویرایش

تعداد صفحه: 32

قسمتی از متن

يكي از تفاوت هاي آشكاري كه در زن و مرد وجود دارد كنار آمدن هر دو با استرس است. مردها تمايل دارند كه در خود فرو روند و در سكوت به آنچه كه آنان را آزار مي‌دهد بپردازند ولي زن ها تمايل دارند در مورد آنچه كه آنان را آزار مي‌دهد حرف بزنند. يكي ديگر از تفاوت ها برانگيختن انگيزه است، مردها زمانيكه انگيزه پيدا مي كنند كه احساس كنند مورد نياز هستند. حال آنكه زن ها وقتي احساس كنند ديگران آنان را گرامي مي دارند برانگيخته مي شوند. همينطور زن و مرد به دليل طرز تكلم متفاوت، يكديگر را درست درك نمي كنند، وقتي كه زن و مرد براي نخستين بار همديگر را ملاقات كردند متوجه اين تفاوت شدند اما همين سبب ارتباط خوب آنان شد.

امروز وقتي كه زنان و مردان با هم صحبت مي كنند كلمات واحدي را بر زبان مي رانند ولي به ندرت منظورشان يكي است. زنان براي ابراز احساسات خود از انواع صفات عالي، استعاره ها و تعميم هاي مبالغه آميز استفاده مي كنند اما مردان به اشتباه به معناي واقعي اين كلمات توجه دارند و از آن جايي كه منظور زن را به اشتباه فهميده اند اغلب به گونه اي غير حمايت گر واكنش نشان مي دهند. مثال جملات زنان: ما هرگز از خانه بيرون نمي رويم، مثال جملات مردان: اين حقيقت وجود ندارد و هفته پيش با هم بيرون رفتيم.همان طوري كه ملاحظه مي شود، مردان سخن زنان را با توجه به معناي لغوي آنان معني مي كنند كه ممكن است موجب سوء تعبيرهايي شود زيرا مردان از زبان صرفاً براي مبادلة حقايق و اطلاعات استفاده مي كنند در عين حال مي دانيم كه چگونه واكنشهاي مردان مي تواند به مشاجره بينجامد. حال اگر مرد بتواند از معناي حقيقي سخنان همسرش آگاه شودو با رعايت علاقه زن به پاسخ به او پاسخ دهد كاري مي‌كند كه همسرش راضي شود و بداند كه به گفته هاي او توجه مي شود. از ديگر تفاوت ها اينكه زن و مرد براي صميمي شدن نيازهاي متفاوتي دارند، بسياري از زنان تعجب مي كنند كه مي بينند حتي وقتي كه مرد زني را دوست دارد. براي نزديك شدن به او گاه عقب كشيده مي شود مردان به غريزه اين را خوب مي دانند، مسئله تصميم گيري يا انتخاب مطرح نيست، زنان عقب نشيني مرد را به درستي تفسير نمي‌كنند زيرا معمولاً زنان خود به دلايل ديگري عقب نشيني مي كنند. وقتي كه رنجشي به دل دارد و از آسيب ديدن دوباره مي ترسد و يا وقتي كه كاري را به اشتباه انجام مي‌دهد زن را مأيوس مي‌كند و زن خود را عقب مي كشد. مرد خود را عقب مي‌كشد زيرا بع استقلال و خودمختاري علاقه دارد. وقتي كه به اندازة كافي خود را به عقب كشيد، مانند متر جمع مي شود و به جلو مي آيد.

و...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت گازرسانی شهری قـانون كار پاورپوینت چهارچوبی برای نظام باسخگویی پروپوزال حسابداری ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و هموارسازی سود پاورپوینت محیز زیست و انرژی 3 1