👈 فروشگاه فایل 👉

کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

مقدمه

تغييرات سريع در دنياي امروز، سازمانها را با چالشهاي مختلفي روبرو كرده است؛ اما در اين ميان سازمانهايي موفق هستند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوريهاي نوين، از فرصتهاي ايجادشده به نفع خود استفاده كنند. مديريت دانش يكي از اين ابزارهاست. مديريت دانش فرايند ايجاد ارزش از داراييهاي نامرئي سازمان (سرمايه انساني است). بخش خصوصي اولين قدمها را در زمينه پياده سازي مديريت دانش برداشته است اما دولت با يك قدم فاصله به دنبال بخش خصوصي در حركت است. باتوجه به اهميت مديريت دانش و كاربرد آن در بخش خصوصي و كسب نتايج مطلوب، اين سوال مطرح مي شود كه آيا مديريت دانش در بخش دولتي كاربرد دارد يا نه؟

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره کلیات پزشکی و بهداشت تاریخچه پزشکی پاورپوینت END NOTE x5 روش کار با نرم mainافزار طرح توجيه و کارآفرینی مدرسـه غير انتـفاعي پاورپوینت در مورد بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی درتامین مالی صادرات پاورپوینت کرامت مردم در نظام اداری