👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره فرهنگ وارتباط موثر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره فرهنگ وارتباط موثر

این فایل حاوی 119 اسلاید درباره فرهنگ وارتباط موثر می باشد

فایل شامل:

تعریف فرهنگ

تعریف جامع فرهنگ

مقدمه و اهمیت دوره

مفهوم فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

انواع فرهنگ سازمانی

نقش فرهنگ سازمانی

قدرت فرهنگ سازمانی

اصول مدیریت و فرهنگ اسلامی در سازمان ها

عوامل موثر بر فرهنگ سازماتی

و.........

قسمتی از فایل:

تعریف جامع فرهنگ

« کروبر و کلوکهان» (1952) در حالی که بیش از یکصد و پنجاه تعریف برای

فرهنگ برشمرده اند سرانجام ترکیبی به این شرح پدید آورده اند : فرهنگ

دربر گیرنده الگوهای آشکار و پوشیده ای از رفتار و برای رفتار است که از راه

نمادها که دستاورد نمایان گروههای انسانی است . آموخته می شود و

انتقال می یابد 

مقدمه و اهمیت دوره

از آنجا که فرهنگ سازمان بر رفتار انسان تاثیر گذار است، با مطالعه فرهنگ

سازمان می توان به علل کامیابی و شکست سازمانها پی برد.

همچنین می توان با شناخت فرهنگ سازمان و کشف رابطه آن با

متغیرهای دیگر سازمان به سمت بهره وری کل سازمان گام برداشت.

لذا برای القای چنین ارزشی در سازمان لازم است الگوهای سازمانی

موجود بر اساس شرایط و مقتضیات و ارزشها و باورهای حاکم بر جامعه

دوباره شناسایی وتبیین شده و با شناخت فرهنگ مطلوب الگوی فرهنگی

متناسب را پی ریزی کرد

فرهنگ سازمانی

فرهنگ در مفهوم تخصصی در اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای

مردم شناسی پدیدار شد .

فرهنگ در زبان فارسی معانی مختلف دارد از جمله : ادب، تربیت، دانش،

مجموعه آداب و رسوم، علوم، معارف، و هنرهای یک جامعه.

تعریف سازمان

سازمان عبارت است از فرایندهای نظام یافته از روابط متقابل افراد برای

دست یافتن به هدف های معین

ویژگیهای مشترک سازمان های رسمی

ترکیب اجتماعی افراد

هدف

روابط منظم و منطقی

تقسیم کار

فعالیت مستمر و مداوم

و...........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت حسادت بررسي الگوي سني ازدواج در ايران عوامل تاثير گذار بر اقتصاد كشاورزي دانلود پاورپوینت روش پیشگیری از کمردردهای شغلی تحقیق در مورد رجال و رويداد های تاريخی