👈 فروشگاه فایل 👉

انگیزش در محیط کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

انگیزش در محیط کار

مقدمه

ميل به كوشش فراوان در جهت تامين هدفهاي سازمان به گونه اي كه اين تلاش در جهت ارضاي برخي از نيازهاي فردي سوق داده شود.

يكي از فعاليتهاي مدير اين است كه موجبات انگيزش كاركنان را در سطح بالايي از عملكرد فراهم سازد بدين معني كه اطمينان يابد كه افراد كار مي كنند بطور منظم سر كار حاضر مي شوند و سهم مثبتي در رسالت سازمان دارند عملكرد شغلي به توانايي محيط و همچنين انگيزش مرتبط است. (محمد زاده – مهروژان ، 1375 ،121-120)

انگيزه بعنوان يكي از فرآيندهاي ارضاي نياز به حساب مي آيد اين مطلب در شكل زير ارائه شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن دانلود پاورپوینت ایمنی نانو موادها در صنایع غذایی پرسشنامه بررسی اضطراب شینان پاورپوینت در مورد پیشگیری از حریق و اطفای آن پاورپوینت ریاضی سوم دبستان موضوع واحد اندازه گیری سطح