👈 فروشگاه فایل 👉

سيستم هاي توليد انعطاف پذير چه مفهومی را در بر دارد ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

سيستم هاي توليد انعطاف پذير چه مفهومی را در بر دارد ؟

مقدمه

در جهان صنعتي امروز، به توليد به عنوان يك سلاح رقابتي نگريسته مي شود و سازمانهاي توليدي در محيطي قرار گرفته اند كه از ويژگيهاي آن مي توان به افزايش فشارهاي رقابتي، تنوع در محصولات، تغيير در انتظارات اجتماعي و افزايش سطح توقع مشتريان اشاره كرد. محصولات در حالي كه بايد بسيار كيفي باشند، تنها زمان كوتاهي در بازار مي مانند و بايد جاي خود را به محصولاتي بدهند كه با آخرين ذائقه، سليقه و يا نياز مشتريان سازگار هستند. بي توجهي به خواست مشتري و يا قصور در تحويل به موقع ممكن است بسيار گران تمام شود. شرايط فوق سبب گرديده تا موضوع اطلاعات براي سازمانهاي توليدي از اهميت زيادي برخوردار شود. از طرف ديگر، آخرين بررسيها حاكي از آن است كه استراتژي رقابتي مبتني بر بازار خود نيز به تدريج در حال گذر است وچشم انداز استراتژيك رقابت در آينده مبتني بر منابع خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه کامل کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر سیستم ها تحقیق بهداشت تغذیه 22ص تحقيق اصول اندازه‌گيري روش‌هاي بازيافت انرژي در فرآيند تقطير تحقیق كودهاي مناسب براي شاليزار