👈 فروشگاه فایل 👉

لیپیدها

ارتباط با ما

... دانلود ...

لیپیدها

فرمت فایل{پاورپوینت} فایل ویرایشی، تعداد اسلاید:37 اسلاید

مقدمه:

لیپیدها و طبقه بندی آنها:

لیپیدها: دسته ای از ماکروملکول ها هستند که در حلال های آلی مانند اتر و کلروفرم حل می شوند

لیپیدهای ساده

الف: چربی ها و روغن ها (آسیل گلیسرول ها)

ب: موم ها (واکس ها)

2) لیپیدهای کمپلکس

الف: فسفولیپیدها

ب: گلیکولیپیدها (گلیکواسفگولیپیدها)

3) سایر لیپیدها مانند سولفولیپیدها، آمینولیپیدها (لیپوپروتئینها)،استروئیدها، پروستاگلاندینها

1)اسیدهای چرب

2) تری آسیل گلیسرول ها

3) گلیسروفسفولیپیدها

4) واکس ها

5) پروستاگلاندین ها و پروستانوئیدها: از اسید چرب ساخته می شوند توسط یک آنزیم اختصاصی

6) استروئیدها : هورمون های استروئیدی و کلسترول

پیوند استری: پیوندی است که بین یک گروه OH و یک گروه کربوکسیلیک اسید و خارج شدن یک ملکول آب تشکیل می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مدیریت زمان دانلود طرح درس روزانه مفهوم ضرب ریاضی پایه سوم پاورپوینت در مورد مدل سينماتيکی روبات متحرک چرخدار پرورش گل سرخ یا گل رز تحقیق مطالعة تطبيقي‎ حقوق معنوي مؤلف 30ص