👈 فروشگاه فایل 👉

روش های مبارزه با پولشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

روش های مبارزه با پولشویی

روشهاي مبارزه با پولشويي

چكيده

پولشويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعاليتهاي مجرمانه، به گونه اي كه وانمود شود، اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پولشويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه، در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه مي تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود..

👇محصولات تصادفی👇

موانع توسعه بهره وري درايران شگفتیهای خداوند در بدن انسان دانلود پاورپوینت عوارض سیگار دانلود پاورپوینت برنامه پيشگيري از ايدز در محيط كار پاورپوینت در مورد كارت امتياز متوازن (BSC)