👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درباره ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت درباره ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

این فایل حاوی 25 اسلاید درباره ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS می باشد

فایل شامل:

DOPS چيست؟

چرا DOPS؟

DOPS چگونه؟

راهنماي فراگيران ( در مورد ارزيابي به روش DOPS )

چه مهارتهايي بايد مورد ارزيابي قرار گيرند؟

و........

قسمتی از فایل:

DOPS

روشي براي ارزيابي مهارتهاي عملي و دادن باز خورد

ارزيابي بصورت عيني و ساخت يافته

مشاهده مستقيم فراگير در حين انجام پروسيجر در محيط کار واقعي

ثبت نتايج مشاهدات ارزيابي کننده بر طبق يک چک ليست ساخت يافته

ارائه بازخورد عيني به فراگير

و........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مدیریت موثر وقت پاورپوینت گشتاور لختی پاورپوینت متابوليسم کبد حين فعاليت ورزشي تحقیق جلب سرمایهگذاران، ضامن حیات صنعت گردشگری پاورپوینت نکات مهم در حفظ بهداشت مواد غذایي