👈 فروشگاه فایل 👉

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران

مقدمه

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک حومه های شهری به چه مکان هایی گفته میشوند ؟ جاذبه های توریستی شهرستان نیشابور تحقیق درمورد معرفی علم ژنتیک پاورپوینت در مورد قانون بودجه سال 1397کل کشور احکام مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی