👈 فروشگاه فایل 👉

نقد و تحليل آراء ادبي غربي ‌ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

نقد و تحليل آراء ادبي غربي ‌ها

چكيده

در تعريف واژه ي ادبيات، ماهيت، فوايد و نقش آن در زندگي بشر و نيز در حوزه ها و كاركردهاي عملي آن، از قديمترين زمان تاكنون مباحث گوناگوني صورت گرفته است؛ برخي آنرا به مفهوم اخلاقي و برخي در معاني ادبي و عده اي نيز به هر دو مفهوم اخلاقي و ادبي آن به كار برده اند.

اما امروزه ادبيات با ساير علوم جديدي چون روان شناسي، زبان شناسي و نقد ادبي پيوند خورده و اهميت والايي پيدا كرده است.

اگر ما يك سير اجمالي در آراء و نظريه هاي ادبي غربي ها داشته باشيم، با مطالعه ي آراء ادبي افلاطون، ارسطو، سيدني، جان درايدن، جانسن و كالريچ و ديگران در مي يابيم كه:

اولاً جريان فكري ادبي كه از ارسطو شروع و به كالريچ ختم مي شود، متناسب با شرايط فرهنگ اروپايي است؛ به ين صورت كه اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقي در حوزه ي ادبيات داراي نقش و معناي خاصي بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشين «تعاليم اخلاقي» مي گردد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت خط تولید کنسرو لوبیا پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور 2000 تحقیق درمورد بیماری افسردگی پاورپوینت در مورد نقش حمل و نقل در بازرگانی خارجی پاورپوینت ریاضی ششم دبستان موضوع مساحت شکل های هندسی