👈 فروشگاه فایل 👉

مختصری درباره سلسله اسماعیلیه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مختصری درباره سلسله اسماعیلیه

مختصری درباره ی اسماعیلیه

«تا امروز 65 - 655 ق / 1257-765 م»

از همان سده‏های نخستین اسلام تا اوایل عهد ایلخانیان و در طی یک دوران بالنسبه طولانی، تاریخ ایران تحت تأثیر فرقه اسماعیلیه قرار گرفت.

فعالیت این فرقه مقارن پیدایش سامانیان شکل گرفت. اما دعوت آنها در ماوراء النهر و خراسان با مقاومت شدیدی رو به رو شد به طوری که در عهد غزنویان نیز کسانی که منسوب به این فرقه بودند، به شدت مورد آزار و تعقیب قرار می‏گرفتند.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت ریسک بازارهای پولی دانلود پاورپوینت عوارض سیگار آغاز وپایان جهان در قرآن 8 ص پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم مبحث آداب نیکان تحقیق ماشینکاری سریع