👈 فروشگاه فایل 👉

كتاب سوزي ايران و مصر

ارتباط با ما

... دانلود ...

كتاب سوزي ايران و مصر

از جمله مسايل لازم است «روابط اسلام و ايران مطرح شود مسئله كتاب سوزي در ايران بوسيله مسلمين فاتح ايران است. در حدود نيم قرن است كه بطور جدي روي اين مسئله تبليغ مي شود.

اگر اين حادثه، واقعيت تاريخي داشته باشد و مسلمين كتابخانه يا كتابخانه هاي ايران يا مصر را به آتش كشيده باشند جاي اين است كه گفته شود اسلام ماهيتي ويرانگر داشته نه سازنده،‌ حداقل بايد گفته شود كه اسلام هرچند سازنده تمدن فرهنگي بوده است اما ويرانگر تمدن ها و فرهنگ هايي نيز بوده است. پس در برابر خدماتي كه به ايران كرده زيان هايي نيز وارد كرده است و اگر در نظري «موهبت» بوده از نظر ديگر «فاجعه» بوده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پاورپوینت آموزشی درس بی مهرگان علوم پرسشنامه باورهای شناخت شناسی پاورپوینت در مورد معرفی شبکه عصبی وشبکه آدالاین دانلود پاورپوینت احکام نماز پیام های آسمان پایه هشتم پاورپوینت درباره روش تحقيق در تربيت بدني