👈 فروشگاه فایل 👉

تشیع صفوی چیست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشیع صفوی چیست ؟

حوزه‌هاي علميه و روحانيت شيعه در سده دهم هجري

رسميت مذهب تشيع اثني عشري و اتحاد سياسی ايران بر مبناي يكپارچگي مذهب شيعه اماميه اقتضاء مي‌‌كرد تا جنبشي نيز در حوزه فرهنگ تشييع صورت گيرد و حركت تأليف و ترجمه را تسريع وتقويت بخشد. تا زير بناي اعتقادي و فكري و فقهي تشيع را در چارچوب مكتبي با پشتوانه‌ كلامي و فقهي قوي در ايران عرضه كند و آموزه‌هاي عقيدتي مذهب جديد براي تثبيت و استحكام نومذهبان، تبيين و تقسيم گردد و قواعد و قوانين فقهي جهت راهنماي عمل به احكام شرعي ارائه شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول و فنون تبلیغات بررسي الگوي سني ازدواج در ايران پاورپوینت پل ها و انواع آن پاورپوینت زیست دوم دبیرستان فصل دوم مبحث میکروسکوپ پاورپوینت آشنایی با اسیلوسکوپ و کاربرد آن