👈 فروشگاه فایل 👉

تشیع صفوی چیست ؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

تشیع صفوی چیست ؟

حوزه‌هاي علميه و روحانيت شيعه در سده دهم هجري

رسميت مذهب تشيع اثني عشري و اتحاد سياسی ايران بر مبناي يكپارچگي مذهب شيعه اماميه اقتضاء مي‌‌كرد تا جنبشي نيز در حوزه فرهنگ تشييع صورت گيرد و حركت تأليف و ترجمه را تسريع وتقويت بخشد. تا زير بناي اعتقادي و فكري و فقهي تشيع را در چارچوب مكتبي با پشتوانه‌ كلامي و فقهي قوي در ايران عرضه كند و آموزه‌هاي عقيدتي مذهب جديد براي تثبيت و استحكام نومذهبان، تبيين و تقسيم گردد و قواعد و قوانين فقهي جهت راهنماي عمل به احكام شرعي ارائه شود.

👇محصولات تصادفی👇

سوالات فنی آیین نامه همراه با پاسخ پاورپوینت ماشین های میکرو میلینگ پاورپوینت همه چیز در باره طراحی وب پاورپوینت در مورد طراحی مطالعات مشاهده دانلود پاورپوینت شیمی دبیرستان نظریه سینتیک