👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت انواع طراحی هادرکارآزمایی های بالینی کارآزمايی درعرصه ودرجامعه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت انواع طراحی هادرکارآزمایی های بالینی کارآزمايی درعرصه ودرجامعه

این فایل حاوی 54 اسلاید درباره انواع طراحی ها در کارآزمایی های بالینی کارآزمايی در عرصه و در جامعه RCT Designs Field and Community Trials می باشد

فایل شامل:

مهمترين انواع كار آزمايي‌هاي شاهد دار تصادفي

Design

طراحي موازي ‍Parallel Design

طراحي متقاطع Cross-over Design

Crossover Design (Planned & Unplanned Crossover Trial)

A: Design of a planned Crossover trial

طراحي فاكتوريل Factorial Design

Factorial Design

كارآزمايي مگا Mega Design

كارآزمايي متوالي Sequential Design

كارآزمايي با اندازه ثابت Fixed size Design

و.........

قسمتی از فایل:

طراحي موازي ‍Parallel Design :

اكثر كارآزمايي‌هاي باليني تصادفي طراحي موازي دارند. در اين مطالعات هر گروه از

شركت كنندگان در معرض يكي از مداخلات مطالعه قرار مي‌گيرند.

طراحي متقاطع Cross-over Design:

يك RCT زماني طراحي متقاطع دارد كه هر يك از شركت‌كنندگان كليه مداخلات مطالعه را در دوره‌هاي متوالي دريافت كنند. اينكه كدام شركت كننده، كدام يك از مداخلات را دريافت كند بطور تصادفي معين مي‌شود. در طراحي متقاطع هر يك از شركت‌كنندگان خود شاهد خود مي‌باشند (شاهد و مورد يكي است).

ويژگي‌هاي طراحي متقاطع:

-مداخلات بايد در بيماريهاي مزمن و غيرقابل درمان (سريع) استفاده شود.

-اثرات يك مداخله بايد شروع سريع و دوره كوتاه داشته باشد.

-وضعيت بيماري بايد ثابت باشد.

طراحي فاكتوريل Factorial Design :

يك RCT با طراحي فاكتوريل به ارزشيابي مجزا و همچنين تركيبي از دو يا چند مداخله تجربي و در مقابل شاهد مي‌پردازد. اين طراحي امكان مقايسه مداخلات تجربي با شاهد، با يكديگر و تداخل احتمالي آنها را ارايه مي‌دهد.

و.........

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور عراق دانلود پاورپوینت تحلیل عوامل درونی پروپوزال رشته مدیریت ارتباط تعهد سازمانی با توانمندي منابع انسانی تحقیق صنایع خراسان 12ص دانلود پاورپوینت ریاضی سوم انسانی جلسه پنجم