👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه هوش معنوی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه هوش معنوی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4

تعداد سوالات: 42

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

این پرسشنامه شامل 42 سؤال در 4 خرده مقیاس پنج درجه اي می باشد.12 سئوال مربوط به تفکر کلی و بعد اعتقادي، 15 سئوال مربوط به توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، 8 سئوال مربوط به پرداختن به سجایاي اخلاقی و 7 سئوال در زمینه خودآگاهی و عشق و علاقه است.

👇محصولات تصادفی👇

رشد اجتماعی و هویت جوان تاریخچه و سوابق ایزو 9000 مبانی نظری و پیشینه واقعیت درمانی پاورپوینت مقررات و دستورالعمل ها پاورپوینت مقدار عددی یک عبارت جبری