👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 7

تعداد سوالات: 42

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

سوالهای آن به صورت طیف لیکرت چهارگزینه ای، بصورت خیلی زیاد(4)، نسبتا زیاد(3)، نسبتا کم(2)، و خیلی کم(1) نمره گذاری می شوند. بجز سوال 37و39که برعکس نمره گذاری می شود. این تست شناخت و فراشناخت را در پنج بعد می سنجد، شمارة سؤالات مرتبط با ابعاد درنظر گرفته شده عبارت است از :

برنامه ریزی: پرسش های 8 ، 9 ،10، 5، 3، 2، 15، 40، 1

مرور ذهنی: پرسش های30، 28، 36، 29، 31، 25، 27، 35، 19

کنترل و نظارت: پرسش های 26،11، 12، 41، 32، 16، 7 ، 4، 18، 33، 42، 23

ارزشیابی: پرسش های 6، 24، 22، 17، 14، 21، 20

سازمان دهی: پرسش های 39، 34، 38، 37، 13

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت در مورد lesson 4 Traveling the world Somaye Falahi Rad پاورپوینت ریاضی عمومی دو مبانی اختلال بدشکلی بدن موسیقی ترکمن تحقیق معني دعاي كميل 7ص