👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی ( 1989)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی ( 1989)

پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی ( 1989)

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4

تعداد سوالات: 40

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

مقیاس سبک های هویت(1998) (ISI-g6 )

این ابزار اولین بار توسط برزونسکی ( 1989) ساخته شد و پس ازآن در سال 1992 توسط وایت و همکارانش مورد تجدید نظر قرار گرفت. این ابزار شامل 40 گویه است که 11 گویه آن مربوط به سبک اطلاعاتی ،10 گویه آن به سبک مغشوش – اجتنابی و 9 گویه مربوط به سبک هنجاری و 10 گویه آن به تعهد هویت تعلق دارد که چهار سوال آن (9-11-14-20) به صورت معکوس نمره گذاری می¬شود که در پژوهش حاض گویه¬های تعهد مورد تحلیل و استفاده قرار نمی¬گیرند چرا که برزونسکی آن را یک سبک نمی¬داند. سوالات روی یک مقیاس پنج درجه ای از کاملا " موافق تا کاملا" مخالف نمره گذاری شده است.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تغيير شكل فروش توسط شركت Accenture Accenture sales transformation دانلود پاورپوینت حقوق زنان در اسلام از دیدگاه شهید مطهری دانلود پاورپوینت زندگی نامه خوارزمی دانلود پاورپوینت شناخت بیماری مالاریا پاورپوینت نمودار تعادلي آهن وكربن FE C