👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سازگاری تحصیلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سازگاری تحصیلی

پرسشنامه سازگاری تحصیلی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 14

تعداد سوالات: 138

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پرسشنامه سازگاری تحصیلی،6 خرده مقیاس(سازگاری با محیط دانشگاه و دانشکده، سازگاری با رشته تحصیلی، سازگاری اجتماعی و بین¬فردی، سازگاری عاطفی، خودیابی و هدفمندی، سازگاری با مهارت¬های تحصیلی و آموزشی) را در برمی¬گیرد.هر سؤال از 5 گزینه (5،4،3،2،1) تشکیل شده است و از دانشجویان خواسته شد که میزان موافقت خود را با هرسؤال، از گزینه 5 بیشترین موافقت تا گزینه 1 کمترین موافقت نمره دهند.

سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس

خرده مقیاس¬ها سؤالات مربوط به هر خرده مقیاس

سازگاری با دانشگاه و دانشکده 22-1

سازگاری با دوره و رشته تحصیلی 47-23

سازگاری اجتماعی و بین فردی 73-48

سازگاری عاطفی 97-74

خودیابی و هدفمندی 118-98

سازگاری با مهارتهای تحصیلی و آموزشی 138-119

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت شناخت هارپ طرح توجيه و کارآفرینی بسته‌بنـدي گوشت قرمز دانلود پاورپوینت کاربرد جوش مقاومتی در صنعت پاورپوینت توربین انبساطی و کاربرد آن‌ در نیروگاه‌های تولید برق پاورپوینت شرکت نوکیا