👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه افسردگی بک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگی بک

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 21

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه افسردگی بک (II-BDI)

II-BDIیک پرسشنامه خود گزارشی 21 آیتمی که توسط بک و همکاران (1978) برای سنجش شدت افسردگی و تعیین نشانگان افسردگی در جمعیت روانپزشکی و در جمعیت بهنجار برا تعیین افسردگی ساخته شده است. نمرات این آزمون براساس چهار گزینه 3-0 (عدم وجود نشانه خاص تا بیشترین درجه وجود آن نشانه) می¬باشد. در اين مقياس،جمع نمرات سوالات به این صورت تفسیر می¬شود: نمره 9-0 نشانه بهنجار بودن، 15-10 نشانه افسردگي خفيف، 23- 16 افسردگي متوسط و نمره بالاتر از 24 نشانه افسردگي شديد مي¬باشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود لایه های شیپ فایل گسل قم پاورپوینت سیستم های CNC پاورپوینت در مورد سنگ ها پیشینه تحقیق سلامت عمومی خانواده مبانی نظری و پیشینه رهبری خدمتگزار