👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 24

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

لیبوویتز (1987؛ به نقل از خورشیدزاده، برجعلی، سهرابی و دلاور، 1390) با هدف ارزیابی شدت اختلال اضطراب اجتماعی و اجتناب این پرسشنامه را تدوین نمود. پرسشنامه 24 ماده دارد که 13 گویه آن مربوط به اضطراب عملکرد و 11 گویه دیگر مربوط به اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی است و آزمودنی می‌باید به هر گویه برحسب اضطراب و اجتناب خود پاسخ دهد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت درباره دستور های محاسباتی Arithmetic statements پاورپوینت مروری تحلیلی بر اقتصاد ایران با توجه به مفهوم توسعه دانلود پاورپوینت سوختن هیدروکربن ها پاورپوینت نانو تكنولوژي دانلود پاورپوینت آشنایی با عفونت مجاری ادراری