👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه استرس شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه استرس شغلی

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 35

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

پرسشنامه استرس شغلی توسط سازمان اجرای ایمنی و بهداشت انگلستان تدوین شده است این پرسشنامه به منظور سنجش استرس های مربوط به کار طراحی شده است.

در هفت زیرمقیاس تقاضا، کنترل، حمایت مسئولین، حمایت ضعیف، ارتباط، نقش و تغییرات استرس شغلی را مورد بررسی قرار می دهد.

1- تقاضا شامل سوالات: 18، 6،9،12،16،3،20،22 میباشد.

2- کنترل شامل سوالات: 30،10،15،19،25،2 میباشد.

3- حمایت همکار شامل سوالات: 7،27،24،31 میباشد.

4- حمایت مدیران و سرپرستان شامل سوالات: 8،23،29،33،35 میباشد.

5- ارتباط شامل سوالات: 5،14،21،34 میباشد.

6- نقش شامل سوالات : 1،7،11،13،17 میباشد.

7- تغییر شامل سوالات: 32،28،26 میباشد.

پرسشنامه استرس شغلی دارای 35 سوال که شامل یک طیف لیکرت 5 گزینه ای (هرگز، بندرت، بعضی اوقات، اغلب و همواره) میباشد. نمرات سوالات هرآیتم بیانگر مقدار اندازه گیری شده هر آیتم می باشد که دارای دامنه تغییرات 1 تا 5 میباشد که در آن 1 حالت نامطلوب و 5 حالت مطلوب میباشد.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پلان اتوکد داروخانه دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور برزیل تحقیق جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن 29ص پاورپوینت در مورد بهداشت آب دانلود پاورپوینت دیفرانسیل، جلسه ی سوم