👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تاب‌آوری در برابر آسیب رامدسن (2010)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تاب‌آوری در برابر آسیب رامدسن (2010)

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (2010) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس (14 سؤال)، خودتنظیمی (16 سؤال)، قدرت خوش‌بینی (14 سؤال)، حل مسئله (15 سؤال)، ساختار اعتقادی (16 سؤال)، حمایت/سلامت خانواده (23 سؤال)، روابط حمایتی با همسالان (18 سؤال)، عملکرد تحصیلی حمایت شده (14 سؤال)، مشارکت فعال در جامعه (15 سؤال) و حمایت/امنیت در محله (15 سؤال) را می‌سنجد. برای نمره‌گذاری از مقیاس لیکرت (0 تا 6) استفاده شده است. به پاسخ اصلاً نمره «0»، خیلی کم «1»، کم «2»، متوسط «3»، زیاد «4»، خیلی زیاد «5» و کاملاً «6» تعلق می‌گیرد.

فرمت ورد قابل ویرایش

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت حضور در شبکه های اجتماعی پاورپوینت تجهيزات نمونه برداری از گازها و بخارات دانلود پاورپوینت امویان بر مسند قدرت درس 6 تاریخ یازدهم انسانی دانلود پاورپوینت هوازدگی فصل سیزدهم علوم پایه هشتم پاورپوینت ماشین خراطی