👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

عنوان:دانلود طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 4

قسمتی از متن:

طرح درس بخورید و بیاشامید قرآن دوم ابتدایی

موضوع : آموزش قرآن کریم مقطع: ابتدایی پایه : دوم محل تدریس : کلاس

زمان پیش بینی شده : 20 دقیقه روش تدریس : فعال نوع ارزشیابی : شفاهی

تعداد فراگیران : 20 نفر

- هدف کلی : آموزش قرآن کریم

- هدف جزئی : آموزش پیام قرآنی «بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید » .

- هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند 4 مورد از کارهایی که جزء صرفه جویی به حساب می آید را نام ببرند.

- حیطه شناختی:دانش آموزان درک کنند که در مصرف کردن چه حدی صرفه جویی محسوب می شود

- حیطه روانی و حرکتی : دانش آموزان چه کارهایی را درمدرسه انجام دهند که از اسراف جلوگیری شود(3موردنام ببرند ).

- حیطه عاطفی : صرفه جویی کم مصرف کردن نیست درست مصرف کردن است .

وسایل موردنیاز : کتاب- ضبط صوت – کیسه ای با مهره های رنگی جهت گروه بندی – نقاشیهایی از اسراف و صرفه جویی .

- رفتار ورودی : معلم با مهربانی وسلام وارد کلاس می شود و با نام و یاد خدا درس و کلاس را شروع می کند بعد از آن به حضور و غیاب و دیدن تکالیف دانش آموزان می پردازد و اگر نقصی در کار باشد به اصلاح آن می پردازد .

- ارزشیابی تشخیصی : معلم قبل از ارائه درس جدید از دانش آموزان سوالاتی از درس گذشته ی می پرسد تا از یادگیری دانش آموزان اطمینان حاصل کند و دانش آموزان را برای ارائه درس جدید آماده کند .

- گروه بندی کلاس : معلم کیسه ای که در آن مهره های رنگی وجود دارد را مقابل دانش آموزان قرار می دهد تا از داخل آن یک مهره بردارند به از اینکه این کار را با همه ی دانش آموزان انجام شد معلم ازدانش آموزان می خواهد تا مهره هایی که هم رنگ هستند کنار هم بنشیند و یا یکدیگر یک گروه را تشکیل دهند تا کلاس را به 4 گروه 5 نفره تقسیم شود .

و...

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت مقایسه سوخت های خورشیدی با سوخت های فسیلی جايگاه ايران در اقتصاد جهاني گردشگري تحقیق درمورد پرخاشگري تحقیق ابزارهای تأمین مالی پاورپوینت استخراج نفت