👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت ساختار زمین

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت ساختار زمین

آنچه در این فصل می خوانیم

موانع و مشکلات بررسی اعماق زمین چیست.

روش های مطالع ساختمان درونی زمین کدامند.

لایه های ساختمانی درونی زمین کدامند.

هسته ی زمین از چه قسمت هایی تشکیل شده و هر کدام به چه شکلی می باشند.

گوشته به کجا گفته می شود و از چه موادی تشکیل شده است.

قسمت های مختلف گوشته کدامند.

نرم کره چیست و چه حالتی داشته و از چه موادی تشکیل شده است.

انواع پوسته کدامند.

ویژگی پوسته ی اقیانوسی کدامند.

ویژگی پوسته ی قاره ای کدامند.

سنگ کره چیست.

علت وقوع زمین لرزه چیست.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت آموزش مجازی تحقیق جهاد اقتصادی و اهداف آن پاورپوینت در مورد Case presentation (2) پاورپوینت ساختمان دی ان آ و كروموزوم در انسان پاورپوینت در مورد هندسه 1 فصل 3( تشابه) (تحقیق داش آموزی)